ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  תכנית חיסכון לכל ילד

  בחודש ינואר 2017 יפתח הביטוח הלאומי תכנית חיסכון אישית לכל אחד מילדיכם, עד הגיעו לגיל 18. בתכנית החיסכון יפקיד הביטוח הלאומי 50 ש”ח מדי חודש לכל ילד, בנוסף לקצבת הילדים שתמשיכו לקבל עבורו. הכסף יועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק, בהתאם לבחירתכם.

  לנוחיותכם מובאים להלן לקט עיקרי הדברים כפי שפורסמו באתר המוסד לביטוח לאומי:

  בחודש ינואר 2017 יפתח הביטוח הלאומי תכנית חיסכון אישית לכל אחד מילדיכם, עד הגיעו לגיל 18.

  תכנית החיסכון היא זכות של כל ילד בישראל, המאפשרת לו להתחיל את חייו הבוגרים עם סכום כסף התחלתי שייפתח בפניו הזדמנויות חדשות.

  בתכנית החיסכון יפקיד הביטוח הלאומי 50 ש”ח מדי חודש לכל ילד, בנוסף לקצבת הילדים שתמשיכו לקבל עבורו. הכסף יועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק, בהתאם לבחירתכם.

  אתם ההורים, תוכלו להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד 50 ש”ח בחודש מקצבת הילדים, כך שסכום החיסכון יוכפל, ויעמוד על 100 ש”ח בחודש.

  בימים אלה, תקבלו מהביטוח הלאומי הודעה על קופות הגמל והבנקים שנבחרו לנהל את החיסכון ועל ערוצי השירות שבאמצעותם תוכלו לבחור את הגוף החוסך ולהכפיל את סכום החיסכון.

  עיקרי התכנית

  בתכנית החיסכון יופקדו תשלומים רטרואקטיביים ממאי 2015 עד דצמבר 2016, בהתאם לזכאות לקצבת ילדים בחודשים אלה.

  כשימלאו לילדכם 18 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי מענק בסך 500 ש”ח לחיסכון. כספי החיסכון שנצברו יעמדו לרשות הילד, והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה.

  אם כספי החיסכון לא יימשכו עד שימלאו לילד 21 שנה, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 500 ש”ח לחיסכון, והילד יוכל למשוך את כספי החיסכון לפי החלטתו.

  דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד שהילד יגיע לגיל 21. לאחר גיל 21 ייגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון.

  בכל שנה יישלח לכם הגוף שמנהל את החיסכון (הבנק או קופת הגמל להשקעה) דיווח על ההפקדות ורווחי התוכנית של כל אחד מהילדים.

  רוצים להכפיל את סכום החיסכון?

  אתם יכולים להוסיף לחיסכון עוד 50 ש”ח בכל חודש, ולהכפיל את סכום החיסכון של ילדכם!

  בנוסף ל-50 ש”ח שמפקיד הביטוח הלאומי בכל חודש, באפשרותכם לחסוך לילד מינואר 2017 סכום נוסף של 50 ש”ח מקצבת הילדים שמשולמת לכם, כך שסכום החיסכון המצטבר יוכפל ויעמוד על 100 ש”ח בחודש, ו-1,200 ש”ח בשנה (במקום 600 ש”ח).

  בחירה כזו, תעמיד לרשות הילד סכום כפול ומשמעותי בתום תקופת החיסכון, ותאפשר לו להתחיל את חייו הבוגרים בצורה עצמאית ונוחה יותר.

  הסכום הנוסף יופקד לחיסכון של הילד בחודש שלאחר ביצוע הבחירה.

  ניתן לבטל את הסכום הנוסף בכל שלב של התכנית.

  הפקדת כספים לחיסכון רטרואקטיבית ממאי 2015

  בתכנית החיסכון, יופקדו גם כספים רטרואקטיבית לתקופה ממאי 2015 עד דצמבר 2016.

  בכל חודש שבו הילד קיבל קצבת ילדים בתקופה זו, יופקדו לתכנית החיסכון 50 ש”ח.

  כך לדוגמא, אם ילדכם קיבל קצבת ילדים במשך כל התקופה (20 חודשים), הוא יהיה זכאי לקבל סכום רטרואקטיבי בסך 1,000 ש”ח (50 ש”ח עבור כל אחד מ-20 החודשים).

  חיסכון לילד שמלאו לו 18 ממאי 2015 עד דצמבר 2016

  אם מלאו לך 18 שנים ממאי 2015 עד דצמבר 2016, תיפתח לך בינואר 2017 תכנית חיסכון.

  בחיסכון יופקדו 50 ש”ח בכל חודש שבו שולמה עבורך קצבת ילדים, החל ממאי 2015 ועד החודש שבו מלאו לך 18 שנים. בנוסף, יופקד לחיסכון מענק גיל 18 בסך 500 ש”ח.

  תוכל לבחור לחסוך את כספי החיסכון בבנק או בקופת גמל, עד ל-1.6.2017 באתר הביטוח הלאומי.

  אם לא בחרת, התכנית תיפתח בבנק שבו שולמה עבורך קצבת הילדים, במסלול ריבית קבועה לא צמודה, מתחדש

  בחירת קופת גמל או בנק לניהול החיסכון

  באפשרותכם לבחור היכן ינוהלו כספי החיסכון של הילדים, בקופת גמל או בבנק, ובאיזה מסלול השקעה יושקעו הכספים.

  ניתן לבצע את הבחירה עבור:

  • ילד
  • ילד בוגר שמלאו לו 18 שנים ממאי 2015 ועד דצמבר 2016

  לקבלת מידע מפורט על קופות הגמל והבנקים שנבחרו לנהל את החיסכון היכנס/י לאתר חיסכון לכל ילד

  תשובות לשאלות נפוצות

  הפקדה נוספת לתכנית החיסכון

  ♦ איך אני יכול להגדיל את סכום החיסכון של ילדיי?

  ביטוח לאומי מפקיד לחיסכון 50 ש”ח בכל חודש, וההורים יכולים להוסיף לחסכון סכום נוסף של 50 ש”ח מקצבת הילדים המשולמת להם. את ההוספה יש לבצע באתר הביטוח הלאומי.

  ♦ האם אני יכול להפקיד לחיסכון של הילד את כל קצבת הילדים שאני מקבל? והאם אני יכול להוסיף כספים נוספים באופן עצמאי לתוכנית החיסכון?

  לא ניתן לחסוך לילד את כל סכום קצבת הילדים או להוסיף כספים באופן עצמאי. ניתן להוסיף לחיסכון רק 50 ש”ח מהקצבה החודשית.

  ♦ איך אני מודיע על ההחלטה להפקיד 50 ש”ח נוספים? מאיזה מועד אוכל לבצע את ההפקדה הנוספת והאם ניתן לבטל את ההפקדה?

  תוכל לבצע הפקדה נוספת של 50 ש”ח בכל שלב של תכנית החיסכון, באתר הביטוח הלאומי, וההפקדה תבוצע בחודש שלאחר החודש שבו הגשת את הבקשה.

  את ההפקדה הנוספת תוכל לבטל בכל שלב, באתר הביטוח הלאומי, והביטול יבוצע בחודש שלאחר החודש שבו הגשת הבקשה לביטול.

  משיכת כספי החיסכון

  ♦ מתי ניתן למשוך את החיסכון?

  את כספי החיסכון הילד יוכל למשוך החל מגיל 18, למעט במקרים חריגים שבהם ניתן למשוך את הכסף גם לפני הגיעו לגיל 18.

  ♦ איך מושכים את כספי החיסכון?

  כדי למשוך את כספי החיסכון עליכם לפנות לקופת הגמל להשקעה או לבנק שמנהלים את כספי החיסכון, ולחתום על טופס בקשה למשיכת כספים. את הטופס ניתן למצוא באתר האינטרנט של הגוף שמנהל את כספי החיסכון או באתר הביטוח לאומי.

  ♦ הגעתי לגיל 18 וברצוני למשוך את כספי החיסכון מה עליי לעשות?

  כשימלאו לך 18 יופקד לך בחיסכון מענק בסך 500 ש”ח, ותוכל למשוך את כספי החיסכון באישור ההורה. המשיכה תתבצע מול הגוף החוסך. תוכל למצוא את טופס הבקשה למשיכת כספים באתר הביטוח לאומי או באתר האינטרנט של הגוף החוסך שמנהל את כספי החיסכון שלך (קופת גמל להשקעה או הבנק).

  שים לב! אם תחליט לא תמשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי לתכנית מענק נוסף בסכום של 500 ש”ח .

  ♦ נקלעתי למצב כלכלי קשה ואני זקוק לכסף, האם אוכל למשוך את כספי החיסכון של ילדיי?

  תכנית החיסכון היא על שם הילדים. לא ניתן למשוך את כספי החיסכון לפני שהילדים יגיעו לגיל 18. מגיל 18 עד גיל 21 יוכל הילד למשוך את כספי החיסכון באישורך.

  ♦ נישאתי בגיל 17, האם אוכל למשוך את כספי החיסכון שנצברו בחשבוני?

  לא ניתן למשוך את כספי החיסכון לפני גיל 18. כשתגיע לגיל 18 יופקד לחיסכון מענק בסך 500 ש”ח, ותוכל למשוך את הכספים באישור ההורה. אם תמשיך לחסוך עד שתגיע לגיל 21, יופקד לחיסכון מענק נוסף בסך 500 ש”ח, ותוכל למשוך את הכספים בלי אישור ההורים.

  ♦ יש לי ילד נכה, ויש לי הוצאות רפואיות רבות. האם אני יכול למשוך את כספי החיסכון?

  תוכל למשוך את כספי החיסכון שנצברו על סמך אישורים רפואיים שנבחנו על ידי רופא מטעם הביטוח הלאומי, שמאשר שהבעיה הרפואית של הילד עלולה להביא לפגיעה בחייו. בעת משיכת כספי החיסכון בשל סיבה רפואית, יופקד לחיסכון המענק של גיל 18 בסך 500 ש”ח (למרות שהילד עדיין לא הגיע לגיל 18). לאחר משיכת הכספים, תחודש ההפקדה החודשית לתוכנית החיסכון. כשימלאו לילד 18, לא ישולם לו המענק של גיל 18.

  ♦ האם אני חייב במס כלשהו בעת משיכת הכספים?

  בעת משיכה, תחויב במס רווחי הון בשיעור 25% מהרווחים.

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים