ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשע”ז-2016

  פורסם צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) לשנת המס 2017. שיעורי המקדמות החודשיות יוגדלו כך שלכל מקדמה יתווסף שיעור ממנה על פי המפורט בצו.

  צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשע”ז 2016

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179 ו– 180 (ב) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני מצווה לאמור:

  1 . (א)שיעורי המקדמות החודשיות על פי סעיף 175 )א( לפקודה לשנת המס 2017 יוגדלו כך שלכל מקדמה ייווסף שיעור ממנה כמפורט להלן:

  • (1) אם השנה הקובעת היא עד שנת המס 2012 – 12% ;
  • (2) אם השנה הקובעת היא שנת המס 2013 – 8% ;
  • (3) אם השנה הקובעת היא שנת המס 2014 – 6% ;
  • (4) אם השנה הקובעת היא שנת המס 2015 – 4% .

  (ב ) לעניין סעיף 180 (ב)(1)לפקודה יוגדל ב– 2% סכום המס שנישום חייב לשלמו בשנת

  המס 2017 בשל דוח שהגיש לשנת המס 2016 , ובלבד שסכום המקדמות החודשיות לא

  יפחת מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן (א).

  2 . צו זה יחול לגבי מקדמות שחייבים לשלמן על חשבון המס לשנת המס 2017 .

  כ”ב בחשוון התשע”ז ( 23 בנובמבר 2016 )

  (חמ 3-350 )

  משה כחלון

  שר האוצר

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים