פתיחת תיקים ברשויות המס

הליך פתיחת התיקים מתנהל בצורה פשוטה ונעימה.
כדי לפתוח עסק חדש (תיקים ברשויות) אין צורך ללכת לרשויות.
לקוחותינו מוזמנים לבצע את חלקם במשרדינו ואנו משלימים עבורם את התהליך.