ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  מס הכנסה

  דוח שנתי לעוסק פטור

  הגשת דוח שנתי עוסק פטור עוסק פטור נדרש להגיש מדי שנה דוח שנתי לרשות המיסים. מדובר בדוח שנתי שגם עוסק מורשה וחברה בע"מ מגישים, אלא שעבור עוסק פטור מבנה הדוח שונה...
  קרא עוד >>

  שיעורי המס לשנת 2019 שעודכנו לפי שיעור עלית המדד

  מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית בש”ח מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בש”ח שיעורי המס ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2017 שיעורי מס על הכנסה שאינה מיגיעה...
  קרא עוד >>

  נקודות זיכוי

  נקודות הזיכוי הן כלי עיקרי למתן זיכוי ממס הכנסה. הגדרתה של נקודת זיכוי מופיעה בסעיף 33א לפקודת מס הכנסה, שבו נקוב ערכה השנתי. בשנת 2017, ערכה של נקודת זיכוי הוא...
  קרא עוד >>

  פטורים מהגשת דיווח מקוון למס הכנסה

  על פי תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), התש”ע-2010 על פי התקנות פטורים מהגשת דו”ח עצמאי מקוון למס הכנסה גם יחיד שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה
  קרא עוד >>

  הדיווח המקוון למע”מ והחייבים בניהול מערכת חשבונות כפולה עפ”י הוראות ניהול ספרים

  לנוחיות הקוראים אנו מרכזים בטבלה את מחזורי העוסקים על פיהם נקבע האם הם חייבים בהנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות ניהול ספרים. יש לזכור כי לגבי חובת הדיווח המקוון למע”מ קיימות הוראות...
  קרא עוד >>

  הכרה בהוצאות נסיעה לחו"ל

  הוצאות נסיעה לחו”ל לשנת 2019 הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל”ב- 1972 מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארה”ב. שיעור העלייה בשנת...
  קרא עוד >>

  גיל פרישה

  מין: גבר שנולד עד חודש אפריל 1942. מין: אישה
  קרא עוד >>

  הוצאות מחייה

  לוח מספר 1 הוצאה כספית ממוצעת לתצרוכת לפי קבוצות הכנסה כספית למשפחה ולפי גודלה, לשנת המס 2014 (בש”ח). לוח מספר 2 הוצאה כספית ממוצעת לתצרוכת למשפחה מתוך ההכנסה לפי קבוצות הכנסה למשפחה ולפי...
  קרא עוד >>

  עדכונים שוטפים

  צו מס הכנסה (קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות, או פעילות נושאת פרסים) (תיקון), התשע”ח-2018 בהתאם לתיקון הנ”ל שפורסם בקובץ תקנות מספר 8004, תקרת הפטור שבצו מס הכנסה (קביעת...
  קרא עוד >>
  חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים