ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  דיני עבודה

  החזר הוצאות נסיעה

  בהתאם להסכם קיבוצי כללי רב-שנתי בין לשכת התיאום וההסתדרות הכללית שנחתם לראשונה ב- 13/2/76 ומתחדש מעת לעת : כל עובד, הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקו השתתפות, עד...
  קרא עוד >>

  שכר מינימום/שכר ממוצע

  קרא עוד >>

  שכר מינימום לנוער

  לפי 173 שעות בחודש, 8 שעות ביום אחוז משכר מינימום למבוגרים* המקור: תקנות שכר מינימום 1987 – סעיף 4 חוק עבודת הנוער (תיקון מס’ 18 והוראת שעה), התשע”ו-2016 במסגרת תיקון לחוק עבודת נוער...
  קרא עוד >>

  זכאות דמי מחלה

  צבירת ימים חודש עבודה מלא מזכה ב- 1.5 ימים לדמי מחלה. חודש עבודה חלקי מזכה בחלק היחסי. ניתן לצבור 90 ימי זכאות לכל היותר.
  קרא עוד >>

  זכאות הבראה

  קרא עוד >>

  עבודה בערבי חג, בחג ובחול המועד

  שעות העבודה בערב חג חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי”א-1951 קובע, כי ביום שלפני חג שהעובד אינו עובד בו, לא יעלה יום עבודה על שבע שעות. לפיכך, כל שעת עבודה מעבר לשבע...
  קרא עוד >>

  עדכונים שוטפים

  מיסוי נוער עובד ברצוננו להביא לידיעתכם מידע על זכויותיכם בעבודה, לרבות בתקופת חופשת הקיץ. על פי פקודת מס הכנסה, נוער עובד (מי שמלאו לו בשנת המס 16 או 17 שנה) זכאי לנקודת...
  קרא עוד >>

  קישורים שימושיים

  חוק הגנת השכר, התשי”ח-1958 חוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987 חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951 חוק חופשה שנתית, התשי”א-1951 חוק דמי מחלה, התשל”ו-1976 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ”ג-1993 ...
  קרא עוד >>
  חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים