ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה – נקודות זיכוי להורים – “משפחה נטו”

  פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה – הוראת שעה בו מוצע להגדיל בשנות המס 2017 ו -2018 את נקודות הזיכוי הניתנות להורים על מנת להגדיל הכנסה פנויה בקרב משפחות הנמצאות במעגל העבודה. במסגרת תכנית “משפחה נטו”.

  תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס’)(הוראת שעה), התשע”ז-2017

  א. שם החוק המוצע

  תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס’)(הוראת שעה), התשע”ז-2017

  ב. מטרת החוק המוצע ועיקריו

  לאור נתוני הרבעון הראשון של שנת 2017, שהסתיים עם עודפי גביית מסים של 6.1 מיליארד שקלים, רובו בשל עסקה בודדת, ולאור תחזית הצמיחה המעודכנת של הכלכלן הראשי במשרד האוצר שצפויה להביא לגידול בהכנסות בשנות המס 2017 ו-2018 ,מוצע להגדיל בשנות המס האמורות את נקודות הזיכוי הניתנות להורים, כנגד הכנסתם מיגיעה אישית, זאת על מנת להגדיל את ההכנסה הפנויה בקרב משפחות המצויות במעגל העבודה.

  בסעיף 66(ג)(4) (לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ”א-1961) להלן “הפקודה”) נקבע כי לאישה נשואה ניתנות נקודות זיכוי בגין כל אחד מילדיה, כלהלן:

  1. חצי נקודת זיכוי בשנת לידת הילד ובשנת בגרותו (השנה שבה מלאו לילד 18 שנים).
  2. נקודת זיכוי אחת החל מהשנה שלאחר שנת לידתו ועד השנה שקדמה לשנת בגרותו.
  3. נקודת זיכוי נוספת החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים.

  מתווה זהה למתן נקודות זיכוי נקבע בסעיף 40(ב)(1) (לפקודה, לגבי הורה במשפחה חד-הורית, אשר היו לו ילדים שכלכלתם הייתה עליו.

  מוצע להגדיל את נקודות הזיכוי הניתנות לאישה לפי סעיף 66(ג)(4) (בגין ילדיה, כך שבשנת לידת הילד יינתנו לה 5.1 נקודות זיכוי (במקום חצי נקודת זיכוי הניתנת כיום) ובמהלך התקופה החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ועד לשנת המס שבה מלאו לילד חמש שנים יינתנו לאישה 5.1 נקודות זיכוי נוספות (במקום נקודת זיכוי נוספת הניתנת כיום), כלומר סך כל נקודות הזיכוי הניתנות לאישה החל מהשנה שלאחר שנת הלידה ועד השנה שבה מלאו לילד חמש שנים יוגדל מ 2 נקודות זיכוי ל 5.2 נקודות זיכוי בגין כל אחד מילדיה.

  במקביל מוצע להגדיל באופן זהה את נקודות הזיכוי הניתנות להורה במשפחה חד-הורית, אשר היו לו ילדים שכלכלתם הייתה עליו.

  בסעיף 66(ג)(5) (לפקודה נקבע כי לגבר נשוי יינתנו נקודות זיכוי בגין כל אחד מילדיו כלהלן:

  1. נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הילד ובשנה בה מלאו לילד שלוש שנים.
  2. שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ובשנת המס שאחריה.

  מתווה זהה למתן נקודות זיכוי נקבע בסעיף 40(ב)(1א) לפקודה, לגבי אב במשפחה חד- הורית, אשר היו לו ילדים שכלכלתם לא הייתה עליו.

  מוצע להגדיל את נקודות הזיכוי לגבר נשוי, בגין ילדיו, כך שבשנת לידת הילד יינתנו לו 5.1 נקודות זיכוי בגין כל אחד מילדיו (במקום נקודת זיכוי אחת הניתנת כיום), ובמהלך התקופה החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ועד לשנת המס שבה מלאו לילד חמש שנים יינתנו לו 5.2 נקודות זיכוי בגין כל אחד מילדיו (במקום שתי נקודות זיכוי הניתנות כיום לשנתיים בלבד – בשנה שלאחר שנת לידתו של הילד ובשנה שאחריה).

  במקביל, מוצע להגדיל באופן זהה את נקודות הזיכוי הניתנות לאב במשפחה חד- הורית, אשר היו לו ילדים שכלכלתם לא הייתה עליו.

  1. השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה והיבטים מנהליים נוספים הפסד הכנסות מוערך ב-7.1 מיליארד ש”ח.

  נוכח העובדה שמדובר בהוראת שעה לשנים 2017 ו- 2018 שלגביהן קיים תקציב מאושר, סעיף 40א לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985 אינו חל בהקשר זה.

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים