שיעורי המס לשנת 2019 שעודכנו לפי שיעור עלית המדד

 

מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית בש”ח

הכנסה חודשית שיעור המס הכנסה שנתית שיעור המס
עד 6,310 10% עד 75,720 10%
מ 6,311 עד 9,050 14% מ 75,721 עד 108,600 14%
מ 9,051 עד 14,530 20% מ 108,601 עד 174,360 20%
מ 14,531 עד 20,200 31% מ 174,361 עד 242,400 31%
מ 20,201 עד 42,030 35% מ 242,401 עד 504,360 35%
מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47%

 

מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בש”ח

הכנסה חודשית שיעור המס הכנסה שנתית שיעור המס
עד 20,200 31% עד 242,400 31%
מ 20,201 עד 42,030 35% מ 242,401 עד 504,360 35%
מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47%
47%

שיעורי המס ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2017

הכנסה חודשית (יגיעה אישית) שיעור המס הכנסה שנתית (יגיעה אישית) שיעור המס
עד 6,220 10% עד 74,640 10%
מ-6221 עד 8,920 14% מ-74,641 עד 107,040 14%
מ-8,921 עד 14,320 20% מ-107,041 עד 171,840 20%
מ-14,321 עד 19,900 31% מ-171,841 עד 238,800 31%
מ-19,901 עד 41,410 35% מ-238,801 עד 496,920 35%
מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47%

שיעורי מס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2017

הכנסה חודשית (לא מיגיעה אישית) שיעור המס הכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית) שיעור המס
עד 19,900 31% עד 238,800 31%
מ-19,901 עד 41,410 35% מ-228,801 עד 496,920 35%
מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47%

נקודת זיכוי חודשית = 215 ש”ח החל מ-1 בינואר 2017, נקודת זיכוי שנתית = 2,580 ש”ח

מס נוסף על הכנסות גבוהות – יחיד שהכנסתו עלתה על 53,333 ש”ח בחודש 640,000 ש”ח בשנה יהיה חייב ב-3% מס יסף החל מינואר 2017 על פי סעיף 121ב לפקודה

שיעורי המס ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2016

הכנסה חודשית (יגיעה אישית) שיעור המס הכנסה שנתית (יגיעה אישית) שיעור המס
עד 5,220 10% עד 62,640 10%
מ-5,221 עד 8,920 14% מ-62,241 עד 107,040 14%
מ-8,921 עד 13,860 21% מ-107,041 עד 166,320 21%
מ-13,861 עד 19,800 31% מ-166,321 עד 237,600 31%
מ-19,801 עד 41,410 34% מ-237,601 עד 496,920 34%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%

שיעורי מס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2016

הכנסה חודשית (יגיעה אישית) שיעור המס הכנסה שנתית (יגיעה אישית) שיעור המס
עד 19,800 31% עד 237,600 31%
מ-19,801 עד 41,410 34% מ-237,601 עד 496,920 34%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%

נקודת זיכוי חודשית = 216 ש”ח החל מ-1 בינואר 2016

מס נוסף על הכנסות גבוהות – יחיד שהכנסתו עלתה על 66,960 ש”ח בחודש יהיה חייב ב-2% מס יסף החל מינואר 2016 על פי סעיף 121ב לפקודה

שווי נקודת זיכוי שנתית בשנת המס 2016 = 2,592 ש”ח

* יחיד שהכנסתו עלתה על 803,520 ש”ח בשנה יהיה חייב ב-2% מס יסף בשנת 2016 על פי סעיף 121ב לפקודה

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2015

משכורת משכורת מצטברת שעור המס
ב-%
המס לכל שלב
(בשקלים)
המס המצטבר
(בשקלים)
על כל שקל מ-5,270 השקלים הראשונים 5,270 10 527.00 527.00
על כל שקל מ-3,730 השקלים הבאים 9,000 14 522.20 1,049.20
על כל שקל מ-4,990 השקלים הבאים 13,990 21 1,047.90 2,097.10
על כל שקל מ-5,990 השקלים הבאים 19,980 31 1,856.90 3,954.10
על כל שקל מ-21,810 השקלים הבאים 41,790 34 7,415.40 11,369.30
על כל שקל נוסף 48
* מס נוסף מעל (מס יסף) מעל 67,560 50

 

נקודת זיכוי חודשית = 218 ש”ח החל מ-1 בינואר 2015 (ללא שינוי משנת המס 2014)

מס נוסף על הכנסות גבוהות – יחיד שהכנסתו עלתה על 67,560 ש”ח בחודש יהיה חייב ב-2% מס יסף על פי סעיף 121ב לפקודה

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה שאינה מיגיעה אישית החל מינואר 2015

מדרגות חודשיות לא מיגיעה אישית שיעור המס מדרגות שנתיות לא מיגיעה אישית שיעור המס
עד 19,980 ש”ח 31% עד 239,760 ש”ח 31%
מ-19,981 עד 41,790 ש”ח 34% מ-239,761 ש”ח עד 501,480 ש”ח 34%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%
* מס נוסף מעל 67,560 50% מס נוסף מעל 810,720 50%

 

*     לתשומת לב המעבידים: מס נוסף על הכנסות גבוהות – מס זה לא ייגבה מהשכירים בשלב הניכוי במקור

 

שיעורי המס ממשכורת שנתית בשנת המס 2015

משכורת משכורת מצטברת שעור המס
ב-%
המס לכל שלב
(בשקלים)
המס המצטבר
(בשקלים)
על כל שקל מ-63,240 השקלים הראשונים 63,240 10 527.00 527.00
על כל שקל מ-44,760 השקלים הבאים 108,000 14 522.20 1,049.20
על כל שקל מ-59,880 השקלים הבאים 167,880 21 1,047.90 2,097.10
על כל שקל מ-71,880 השקלים הבאים 239,760 31 1,856.90 3,954.10
על כל שקל מ-261,720 השקלים הבאים 501,480 34 7,415.40 11,369.30
על כל שקל נוסף 48
* מס נוסף מעל (מס יסף) 810,720 50

 

שווי נקודת זיכוי שנתית בשנת המס 2015 = 2,616 ש”ח

* יחיד שהכנסתו עלתה על 810,720 ש”ח בשנה יהיה חייב ב-2% מס יסף על פי סעיף 121ב לפקודה