ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

שיעורי המס לשנת 2019 שעודכנו לפי שיעור עלית המדד

מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית בש”ח

מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בש”ח

שיעורי המס ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2017

שיעורי מס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2017

נקודת זיכוי חודשית = 215 ש”ח החל מ-1 בינואר 2017, נקודת זיכוי שנתית = 2,580 ש”ח

מס נוסף על הכנסות גבוהות – יחיד שהכנסתו עלתה על 53,333 ש”ח בחודש 640,000 ש”ח בשנה יהיה חייב ב-3% מס יסף החל מינואר 2017 על פי סעיף 121ב לפקודה

שיעורי המס ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2016

שיעורי מס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2016

נקודת זיכוי חודשית = 216 ש”ח החל מ-1 בינואר 2016

מס נוסף על הכנסות גבוהות – יחיד שהכנסתו עלתה על 66,960 ש”ח בחודש יהיה חייב ב-2% מס יסף החל מינואר 2016 על פי סעיף 121ב לפקודה

שווי נקודת זיכוי שנתית בשנת המס 2016 = 2,592 ש”ח

* יחיד שהכנסתו עלתה על 803,520 ש”ח בשנה יהיה חייב ב-2% מס יסף בשנת 2016 על פי סעיף 121ב לפקודה

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2015

נקודת זיכוי חודשית = 218 ש”ח החל מ-1 בינואר 2015 (ללא שינוי משנת המס 2014)

מס נוסף על הכנסות גבוהות – יחיד שהכנסתו עלתה על 67,560 ש”ח בחודש יהיה חייב ב-2% מס יסף על פי סעיף 121ב לפקודה

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה שאינה מיגיעה אישית החל מינואר 2015

* לתשומת לב המעבידים: מס נוסף על הכנסות גבוהות – מס זה לא ייגבה מהשכירים בשלב הניכוי במקור

שיעורי המס ממשכורת שנתית בשנת המס 2015

שווי נקודת זיכוי שנתית בשנת המס 2015 = 2,616 ש”ח

* יחיד שהכנסתו עלתה על 810,720 ש”ח בשנה יהיה חייב ב-2% מס יסף על פי סעיף 121ב לפקודה

קישורים שימושיים

דע את זכויותיך וחובותיך

פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ”א-1961

לייעוץ ללא התחייבות

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים
WhatsApp chat