ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת 2017

  המוסד לביטוח לאומי פרסם את השינויים בדיווח ותשלום דמי ביטוח לציבור המעסיקים החל מינואר 2017.

  שם החוזר: שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת 2017

  מטרת החוזר: עדכון השינויים בדיווח ותשלום דמי ביטוח לציבור המעסיקים החל מינואר 2017

  הגדרות

  • הכנסה מרבית לתשלום דמי ביטוח החל בינואר 2014 עומדת על סך 43,240 ש”ח לחודש ללא שינוי.
  • שכר ממוצע החל בינואר 2017 הוא 9,673 ש”ח לחודש. (השכר הממוצע עד ל-31/12/16 עמד על סך 9,464 ש”ח לחודש).
  • הכנסה בשיעורים מופחתים – ההכנסה שממנה ישולמו וינוכו דמי ביטוח בשיעורים המופחתים תהיה עד 60% מהשכר הממוצע, ובסכום 5,804 ש”ח לחודש. (ההכנסה ממנה שולמו ונוכו דמי ביטוח עד 31/12/16 עמדה על 5,678 ש”ח לחודש).
  • שכר מינימום לעובד ע”פ חוק שכר מינימום עלה ל-5,000 ש”ח (שכר המינימום עד ל-31.12.2016 עמד על סך 4,825).
  • הסכום הקובע לפריסת שכר נוסף – 1,250 ש”ח (הסכום השווה ל-25% משכר המינימום).
  • שיעורי דמי ביטוח – ללא שינוי.

  טבלאות עדכון:

  א. פירוט שיעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102

  ב. עובד בחופשה ללא תשלום

  ג. תושב זר

  ד. תושבי שטחים ועובד זר המועסק באיזור

  ה. שוטרים וסוהרים מגיל 18 ועד “גיל פרישה”

  ו. שוטר וסוהר בין “גיל הפרישה” ל-“גיל הזכאות” שלא מקבל קצבת זקנה

  ז. קיבוצים ומושבים שיתופיים

  ח. מתנדבים, תושבי חוץ ושוהים בהכשרה מקצועית בקיבוצים/ מושבים שיתופיים

  ט. סוגי מבוטחים וענפי ביטוח בקיבוצים/ מושבים שיתופיים

  י. חיילים בשירות קבע

  יא. פנסיונרים בפרישה מוקדמת

  יב. דמי ביטוח מופחתים לענף נפגעי עבודה למעסיק מאושר על פי סעיף 343

  יג. שוהה בהכשרה מקצועית

  יד. שיעורי דמי הביטוח על פי לוח י’ לחוק

  פירוט שיעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102 החל מ-01/2016 ללא שינוי

  נוסף פירוט של סוגי עובדים שנעשו “תושבי ישראל לאחר גיל 62

  • “גיל הזכאות” – הגיל שבו זכאי המבוטח לקצבת זקנה ללא קשר להכנסותיו.
  • “גיל הפרישה” – הגיל שבו זכאי המבוטח לקצבת זקנה ובתנאי שהכנסותיו מעבודה אינם עולים על הסכום המזכה בקבלת קצבה.
  • עובד ממדינת אמנה שקיבל פטור מתשלום דמי ביטוח- פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח.

   להזכירכם,

  עובד, המקבל קצבת נכות מעבודה, שהגיע לגיל הפרישה ונמצא זכאי לקבלת קצבת זקנה, אך בחר בקבלת גמלת נכות מעבודה, יחשב כאילו מקבל קצבת זקנה ואין לנכות משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. כל זאת בתנאי שהציג למעסיק אישור על זכאותו לקבלת קצבת זקנה.

  עובד בחופשה ללא תשלום (ללא שינוי)

  קיבוצים ומושבים שיתופיים

  * החל מ-1.7.05 נקבעו שתי מדרגות דמי ביטוח למעסיק לפיכך, הניכוי מחבר הקיבוץ בסוגים 50, 10 ו-90 יהיה בשיעור המלא וחלק המעסיק על פי השיעור המופחת.

  מתנדבים, תושבי חוץ ושוהים בהכשרה מקצועית בקיבוצים/ מושבים שיתופיים

  סוגי מבוטחים וענפי ביטוח בקיבוצים/ מושבים שיתופיים

  חיילים בשירות קבע

  * פירוט הענפים בהם מבוטחים חיילים בשירות קבע:

   **  לפי תקנה “דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע”.

  ***        לפי תקנות חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

  פנסיונרים בפרישה מוקדמת

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים