בעבור דו”ח לשנת תקרת הפטור מהגשת דוח מקוון בש”ח
הכנסה ליחיד הכנסת בן זוג של יחיד הכנסה לזוג
2015 80,520 80,520 161,030
2014 81,250 81,250 162,490
2013 81,330 81,330 162,650
2012 79,800 79,800 159,600
2011 78,670 78,670 157,330
2010 76,710 76,710 153,420
2009 75,000 75,000 150,000

 

על פי התקנות פטורים מהגשת דו”ח עצמאי מקוון למס הכנסה גם יחיד שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה