קטינים – חובת הגשת דו”ח לקטין

סכום הכנסה המחייב קטין, מי שטרם מלאו לו 18 שנה, בהגשת דו”ח למס הכנסה – על-פי סעיף 131(א)(3):

שנת הכנסה מינימלית בש”ח
2015 78,800
2014  78,830 (ללא שינוי משנת המס 2013)
2013 78,830
2012 77,720
2011 75,600
2010 73,460
2009 69,580
2008 65,820
2007 59,900
2006 59,570
2005 58,470
2004 55,850
2003 50,417
2002 45,780
2001 44,460
2000 44,210
1999 43,700
1998 40,460
1997 37,340
1996 35,380
1995 32,020

חובת הגשת דוח לשכיר, נישומים החייבים בהגשת דו”ח

על פי סעיף 134א הותקנו תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ”ח-1988.

שנת מס הכנסה כוללת דמי שכירות (תוספת א’) הכנסה נוספת מקסימלית שנוכה ממנה מס במקור (תוספת ב’) הכנסת חוץ (תוספת ד’) ריבית (תוספת ה’) ני”ע (תוספת ו’) (**) נכסי חוץ (תקנה 3) הכנסה כהגדרתה בסעיף 121ב (הכנסה החייבת במס ייסף (*)
2015 643,000 334,000 334,000 638,000 810,720 1,856,000 810,720
2014 649,000 337,000 337,000 643,000 810,720 1,872,000 810,720
2013 650,000 337,000 337,000 644,000 811,560 1,874,000 811,560
2012 638,000 331,000 331,000 632,000 1,823,000 1,839,000
2011 628,000 326,000 326,000 623,000 1,797,000 1,813,000
2010 613,000 318,000 318,000 607,000 1,752,000 1,768,000
2009 599,000 311,000 311,000 594,000 1,713,000 1,728,000
2008 577,000 300,000 300,000 572,000 1,650,000 1,665,000
2007 552,000 287,000 287,000 547,000 1,579,000 1,593,000
2006 537,000 279,000 279,000 532,000 1,536,000 1,550,000
2005 539,000 280,000 280,000 534,000 1,540,000 1,554,000
2004 525,000 272,000 272,000 520,000 1,500,000
2003 520,000 270,000
2002 530,000 270,000
2001 530,000 270,000
2001 490,000 260,000
2000 490,000 250,000
1999 480,000 250,000
1998 460,000 240,000
1997 440,000 230,000
1996 400,000 210,000
1995 360,000 190,000

 

(*)   הגדרת הכנסה החייבת במס יסף לפי סעיף 121ב
(**) החל משנת 2014 יחול פטור על מחזור מכירות ני”ע העולה על הסכום הקבוע בסעיף 121ב ולא לפי תוספת ו’