סכומים שוטפים

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
74,972 76,884 77,993 100,000 100,000 99,006 98,707 עוסק פטור – מחזור עסקאות מירבי (שנתי)
17,721 18,173 18,435 18,787 18,805 18,561 18,580 עודף מס תשומות – סכום מינימלי לביצוע החזר דרך משרד מע”מ
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,510,000 תקרת מחזור עסקאות לשנה המאפשרת דיווח דו-חודשי (שנתי)
292 299 304 310 310 307 306 דרישת חשבונית