ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  חוק ההסדרים לשנת 2017 – זקנה ושאירים

  מינואר 2017, יוגדלו סכומי הקצבה למקבלי קצבאות זקנה או שאירים עם תוספת ותק נמוכה מ-50%. עד דצמבר 2016 תוספת הוותק חושבה כך: על כל שנת ביטוח שמעל 10 שנות הביטוח הראשונות שולמה תוספת ותק בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית. בעקבות התיקון, שונה אופן החישוב למי שתוספת הוותק שלו נמוכה מ-50%. תוספת הוותק שלו תוגדל בהדרגה ב-4 מועדים.

  מינואר 2017, יוגדלו סכומי הקצבה למקבלי קצבאות זקנה או שאירים עם תוספת ותק נמוכה מ-50%.

  מהי תוספת ותק?

  תוספת ותק מתווספת לסכום קצבת הזקנה הבסיסית או קצבת השאירים הבסיסית שנקבעות בהתאם לגיל מקבל הקצבה ולהרכב המשפחתי שלו.

  תוספת הוותק בקצבת זקנה מחושבת לפי שנות הביטוח שצבר מקבל קצבת זקנה. תוספת הוותק בקצבת שאירים מחושבת לפי תקופות הביטוח שצבר המנוח בטרם פטירתו. תוספת הוותק המקסימלית שניתן לקבל היא 50% מהקצבה.

  חישוב תוספת הוותק לפי שנות הביטוח

  עד דצמבר 2016, תוספת הוותק חושבה כך: על כל שנת ביטוח שמעל 10 שנות הביטוח הראשונות שולמה תוספת ותק בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית.

  בעקבות התיקון, שונה אופן החישוב למי שתוספת הוותק שלו נמוכה מ-50%. תוספת הוותק שלו תוגדל בהדרגה ב-4 מועדים, ותחושב לפי הפירוט הבא:

  בינואר 2017, תשולם תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח שמעל 9 שנות הביטוח הראשונות.

  בינואר 2018, תשולם תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח שמעל 8 שנות הביטוח הראשונות.

  בינואר 2019, תשולם תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח שמעל 4 שנות הביטוח הראשונות.

  בינואר 2020, תשולם תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח, כלומר משנת הביטוח הראשונה.

  שימו לב!!

  • תוספת הוותק המקסימלית נשארת 50% מהקצבה גם לאחר התיקון בחוק.
  • תוספת הוותק המוגדלת תשולם באופן אוטומטי מקצבת חודש ינואר 2017.

  מקבלי קצבת זקנה ושאירים עם תוספת השלמת הכנסה שימו לב,

  מי שבעקבות הגדלת תוספת הוותק בקצבה לא יהיה זכאי יותר לתוספת השלמת הכנסה, זכאותו לקבלת הטבות נלוות ממוסדות אחרים לא תיפגע, והוא ימשיך לקבל הנחה בארנונה, בחשמל, במים וכד’, כפי שקיבל עד כה.

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים