לפי חוק חופשה שנתית תשי”א-1951 לפי הסכם קיבוצי **
ותק בשנים *זכאות בימים (זכאות בימי עבודה בפועל (נטו ותק בשנים (זכאות בימי עבודה בפועל (נטו
ימים בשבוע 6 ימים בשבוע 5 ימים בשבוע 6 ימים בשבוע 5
1-5 16 14 12 1-5 14 12
6 18 16  14 6-8 19 17
7 21 18  15 9+ 26 23
8 22 19  16
9 23 20  17
10 24 21  18
11 25 22 19
12 26 23  20
13 27 24  20
+14 28 24  20

* בימי החופשה נכלל יום מנוחה אחד לכל 7 ימי חופשה

** ההסכם חל על החברים בלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים שחתמו על הסכם עם ההסתדרות הכללית.