יום העדרות דמי מחלה שעור התשלום
ראשון אין תשלום
שני תשלום מחצית דמי מחלה משכר יום רגיל‎ 50.0%
שלישי תשלום מחצית דמי מחלה משכר יום רגיל‎ 50.0%
+רביעי תשלום מלא דמי מחלה משכר יום רגיל‎ 100.0%

צבירת ימים

  1. חודש עבודה מלא מזכה ב- 1.5 ימים לדמי מחלה
  2. חודש עבודה חלקי מזכה בחלק היחסי
  3. ניתן לצבור 90 ימי זכאות לכל היותר