ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  הקלות במס רכישה לנכים

  ביום 5.12.2016 פורסם ונכנס לתוקף תקנות מס רכישה בקובץ תקנות מס’ 7737.

  לפני כל רכישה גדולה מומלץ להיעזר בשירות רואת חשבון ענת דדוש על מנת להתעדכן בהקלות האחרונות ולוודא שאתם מקבלים את כל הזכויות המגיעות לכם.

  פורסם ברשומות תיקון לתקנות מס רכישה, שנועד להקל על שיעורי מס הרכישה שלהם זכאים נכים. התיקון כולל שתי הקלות עיקריות. האחת – צירוף העיוורים לאוכלוסיית הזכאים. השנייה – יצירת חלופה נוספת שבמסגרתה תינתן לנכים אפשרות לשלב בין הפטור ממס רכישה החל על פי המדרגות הרגילות המוקנות לדירה יחידה עד לסכום של כ-1.6 מיליון ש”ח ובין ההטבה הייחודית המוקנית לנכים (שיעור מס רכישה של 0.5%) על יתרת הסכום.

  פורסם ברשומות תיקון לתקנות מס רכישה, שנועד להקל על שיעורי מס הרכישה להם זכאים נכים.

  תקנה 11(א) לתקנות מיסוי מקרקעין בעניין מס רכישה, קובעת כי שיעור מס הרכישה בעת מכירת זכות במקרקעין לנכה, לנפגע פעולות איבה או בן משפחה של חייל שנספה במערכה, לשם שיכונם חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5% בלבד, ובלבד שהטבה זו לא תוענק לאדם אחד אלא שתי פעמים בלבד. התקנות כוללות הוראות ביחס להגדרת הזכאים וביחס למעמדם של בני זוג.

  התיקון כולל שתי הקלות עיקריות. האחת – צירוף העיוורים לאוכלוסיית הזכאים.

  השנייה – יצירת חלופה נוספת במסגרתה תינתן לנכים אפשרות לשלב בין הפטור ממס רכישה החל על פי המדרגות הרגילות המוקנות לדירה יחידה עד לסכום של כ-1.6 מיליון ש”ח, ובין ההטבה הייחודית המוקנית לנכים (שיעור מס רכישה של 0.5%) על יתרת הסכום. זכות זו תוענק לנכים עד לשווי דירה של 2.5 מיליון ש”ח.

  התיקון מהווה היענות של רשות המיסים להמלצה של בית המשפט העליון לבחינה מחדש של החקיקה, וזאת במסגרת פסק הדין בעניין ירמיהו גור (ניתן בסוף שנת 2014). באותו מקרה נקבע כי נכה אינו זכאי לשלב כפל הטבות בחישוב מס הרכישה. דהיינו, על נכה לבחור בין שתי חלופות המוציאות זו את זו. האחת – לשלם 0.5% מס רכישה החל על מלוא סכום הרכישה של הדירה. השנייה – תשלום מס רכישה לדירה יחידה על פי השיעורים הרגילים (החל ב – 0%, המשך ב – 3.5%, 5% ואילך).

  התוצאה המעשית מפרשנות זו של החקיקה הקיימת (שהוכרה, כאמור, על ידי בית המשפט העליון) היתה כי בדירות שמחירן אינו גבוה במיוחד (עד כ-1.87 מיליון ש”ח), ואשר מהוות דירה יחידה אצל הרוכש, לא יקבל הנכה הטבה כלשהי ביחס ליתר האוכלוסיה.

  התיקון הנוכחי משנה מצב דברים זה, ומאפשר לנכה ליהנות מפטור ממס רכישה עד 1.6 מיליון ש”ח ותשלום של 0.5% מס רכישה רק על החלק העולה על סכום זה ועד 2.5 מיליון ש”ח, כלומר חיסכון של 8,000 ש”ח מס רכישה לדירה.

  ביחס לדירות מגורים שמחירן עולה על 2.5 מיליון ש”ח, ימשיך לחול ההסדר החל כיום, לפיו ישולם 0.5% על מלוא הסכום, החל מהשקל הראשון.

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים