ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  הליך הגילוי מרצון מסתיים ב-31 בדצמבר

  נוהל הגילוי מרצון והוראות השעה שהופעלו במסגרתו, לפיהן ניתן להגיש בקשות אנונימיות ובקשות בנוהל מקוצר, יסתיים ב-31 לדצמבר 2016. בהוראות הנוהל, הוכללו מספר הוראות שעה שנועדו לעודד ולהקל כניסה לתהליך, ובהן, אפשרות להגשת בקשה אנונימית וכן הגשה במסלול מקוצר במקרים שבהם ההון שלא דווח אינו עולה על שני מיליון ש”ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש”ח.

  נוהל הגילוי מרצון והוראות השעה שהופעלו במסגרתו, לפיהן ניתן להגיש בקשות אנונימיות ובקשות בנוהל מקוצר, יסתיים ב-31 לדצמבר 2016. במסגרת הנוהל, שזכה להיענות גבוהה, הוגשו עד כה כ- 6,000 בקשות שחשפו הון לא מדווח שבהיקף מוערך העולה על 20 מיליארד ש”ח. עם פרסום הנוהל, התחייבה רשות המסים, באישור פרקליטות המדינה, כי לא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי. לפיכך, קוראת הרשות לנישומים לנצל את “חלון הזדמנויות” הצר שנותר ולדווח לרשות על סכומי הון שלא דווחו בעבר.

  נוהל הגילוי מרצון פורסם על ידי רשות המסים בספטמבר 2014, על רקע הגברת המאבק שמנהלת הרשות בהון השחור ומאמציה לחשוף הון לא מדווח בישראל ובחו”ל . במסגרת זו, בוצעה במהלך השנה האחרונה קפיצת מדרגה בשיתוף המידע של רשות המסים עם רשויות מס זרות, עם הצטרפות ישראל לאמנה המולטילטרלית בדבר סיוע הדדי בענייני מס והחלפת המידע האוטומטי הצפויה עם המדינות החברות בה ועם כניסתו לתוקף של ההסכם עם ממשלת ארצות הברית ליישום מדיניות ה-FATCA , העברת המידע הפיננסי במסגרתו לרשויות המס האמריקאית והקבלה הצפויה של מידע פיננסי על אזרחים ישראלים במהלך הרבעון הראשון של השנה הבאה.

  מאז הופעל הנוהל, הוארך תוקפו, לאור ההיענות הגבוהה ועל רקע החקיקה שעברה לפיה עבירות מס חמורות יחשבו עבירות מקור לפי החוק לאיסור הלבנת הון. כמו כן, יצוין כי בראשית השבוע הודיעה רשות המסים כי בעקבות דיונים עם הבורסה הישראלית ליהלומים והתאחדות תעשייני היהלומים, ובאישור משרד המשפטים גובשו עקרונות מותאמים שנועד לאפשר לנישומים מענף היהלומים להגיש בקשות לגילויי מרצון במסגרת הנוהל שתוקפו עומד להסתיים בסוף השנה. הצטרפות היהלומנים לנוהל צפויה להביא לגידול נוסף בבקשות.

  בהוראות הנוהל, הוכללו מספר הוראות שעה שנועדו לעודד ולהקל כניסה לתהליך ובהן, אפשרות להגשת בקשה אנונימית וכן הגשה במסלול מקוצר במקרים בהם ההון שלא דווח אינו עולה על 2 מיליון ש”ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש”ח. מאז פורסם הנוהל הוגשו מסגרתו סה”כ 5,937 בקשות לגילוי מרצון, מהן 3,471 במסלול האנונימי, 1,172 במסלול המקוצר ו-1,294 במסלול הרגיל.

  כמו כן, בגין הבקשות בהן הסתיים הטיפול שולם עד כה מס בהיקף של כ- 840 מיליון ש”ח, כאשר הצפי לגביית מסים הכוללת במהלך הינו למעלה מ- 2 מיליארד ש”ח. לשם השוואה נציין כי בד”כ מוגשות לרשות המסים כ- 200 בקשות לגילוי מרצון בשנה.

  הבקשות לגילוי מרצון מוגשות באמצעות דוא”ל giluymerazon@taxes.gov.il לסמנכ”ל חקירות ומודיעין.

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים