הוצאות נסיעה לחו”ל לשנת 2019

הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל”ב- 1972 מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארה”ב. שיעור העלייה בשנת 2018 הסתכם ב- 2.176%.

סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת 2019 יהיו אפוא כלהלן:

לינה לפי קבלות מ- 125 עד 284 דולר ליממה
הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות עד 80 דולר ליממה
אם לא הוגשו קבלות על לינה 133 דולר ליממה
שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה עד 711 דולר לחודש
הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה עד 62 דולר ליממה

 רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב 25%:

אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

סכומי התרת הוצאות נסיעה לחו”ל 1.1.2016

סוג ההוצאה הגבלות ההוצאה שאר העולם למקומות בהם יותרו בניכוי 125% מסכומי ההוצאות המותרות לניכוי (*)
(ראה רשימה בסוף הקובץ)
כרטיסי טיסה 1. למחלקת תיירים או עסקים מותרות מלוא ההוצאות במחלקת עסקים מלוא ההוצאות עד לגובה
מחיר כרטיס
 2. למחלקה ראשונה כרטיס באותה טיסה במחלקת עסקים
לינה בפועל 1. לנסיעה שכללה עד 90 לינות
7 הלינות הראשונות מותרות כל ההוצאות, אך לא יותר מ-267$ ללילה מותרות כל ההוצאות, אך לא יותר מ-333.75$ ללילה
מהלילה ה-8
ועד הלילה ה-90
עד-117$ ללינה
יותרו במלואן
עד-146.25$ ללינה
יותרו במלואן
מעל-117$ ללינה – 75% מההוצאה, אך לא פחות
מ-117$ ולא יותר מ-200.25$
מעל-146.25$ ללינה – 75% מההוצאה, אך לא פחות מ-146.25$ ולא יותר מ-250.31$
2. לנסיעה שכללה יותר מ-90 לינות
– – – ההוצאות עד-117$ ללינה ההוצאות עד-146.25$ ללינה
הוצאות אחרות אם נדרשו הוצאות לינה עד-75$ לכל יום שהייה עד-93.75$ לכל יום שהייה
אם לא נדרשו הוצאות לינה עד-125$ לכל יום שהייה עד-156.25$ לכל יום שהייה
שכירות רכב  – – – הוצאות השכירות בפועל
עד-59$ ליום.
חינוך בחו”ל בעבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנים עד-669$ לילד לחודש

סכומי התרת הוצאות נסיעה לחו”ל 1.1.2015

סוג ההוצאה הגבלות ההוצאה שאר העולם למקומות בהם יותרו בניכוי 125% מסכומי ההוצאות המותרות לניכוי (*)
(ראה רשימה בסוף הקובץ)
כרטיסי טיסה 1. למחלקת תיירים או עסקים מותרות מלוא ההוצאות במחלקת עסקים מלוא ההוצאות עד לגובה
מחיר כרטיס
 2. למחלקה ראשונה כרטיס באותה טיסה במחלקת עסקים
לינה בפועל 1. לנסיעה שכללה עד 90 לינות
7 הלינות הראשונות מותרות כל ההוצאות, אך לא יותר מ-266$ ללילה מותרות כל ההוצאות, אך לא יותר מ-332.50$ ללילה
מהלילה ה-8
ועד הלילה ה-90
עד-117$ ללינה
יותרו במלואן
עד-146.25. $ ללינה
יותרו במלואן
מעל-117$ ללינה – 75% מההוצאה, אך לא פחות
מ-117$ ולא יותר מ-200$
מעל-146.25$ ללינה – 75% מההוצאה, אך לא פחות מ-146.25$ ולא יותר מ-250.00$
2. לנסיעה שכללה יותר מ-90 לינות
ההוצאות עד-146.25$ ללינה ההוצאות עד-117$ ללינה ההוצאות עד-146.25$ ללינה
הוצאות אחרות עד-93.75$ לכל יום שהייה עד-75$ לכל יום שהייה עד-93.75$ לכל יום שהייה
עד-156.25$ לכל יום שהייה עד-125$ לכל יום שהייה עד-156.25$ לכל יום שהייה
שכירות רכב  – – – הוצאות השכירות בפועל
עד-58$ ליום.
חינוך בחו”ל בעבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנים עד-666$ לילד לחודש