לוח מספר  1

הוצאה כספית ממוצעת לתצרוכת לפי קבוצות הכנסה כספית למשפחה ולפי גודלה, לשנת המס 2014 (בש”ח)

מספר נפשות במשק בית
הכנסה
למשפחה
הוצאה למשפחה ממוצעת נפש אחת שתי נפשות שלוש נפשות ארבע נפשות חמש נפשות שש נפשות
הוצאה ממוצעת למשפחה 144,276 78,720 129,060 151,044 173,988 191,496 175,248
עד – 49,332 58,320 43,392 71,292 79,872 99,684 94,044  107,172
76,848 – 49,333 75,636  59,364  68,424  91,464  92,604  94,284  102,948
104,088 – 76,849 100,656  85,500  91,224  103,512  122,244  130,992  116,940
132,804 – 104,089 109,596  91,980  97,788  102,276  122,916  135,564  144,720
166,332 – 132,805 128,724  110,940  117,924  119,460  144,756  139,284  158,916
205,140 – 166,333 141,552  116,124  131,940  142,980  146,436  146,820  162,996
251,256 – 205,141 162,936  136,536  151,356  158,232  159,252  191,088  183,000
319,284 – 251,257 186,492  157,344  187,176  168,588  195,348  196,668  195,108
433,116 – 319,285 208,932 151,980 204,756 190,236 199,236 217,992 251,688
מעל – 433,116 269,952 256,872 239,532 275,328 270,624 281,724 286,344

לוח מספר  2

הוצאה כספית ממוצעת לתצרוכת למשפחה מתוך ההכנסה לפי קבוצות הכנסה למשפחה ולפי גודלה (באחוזים), לשנת מס 2014

הוצאה לפי מספר נפשות – באחוזים
הכנסה
למשפחה
הוצאה למשפחה ממוצעת % נפש אחת שתי נפשות שלוש נפשות ארבע נפשות חמש נפשות שש נפשות
76,848 – 49,333 120% 94% 108% 145% 147% 149% 163%
104,088 – 76,849 111% 95% 101% 114% 135% 145% 129%
132,804 – 104,089 93% 78% 83% 86% 104% 114% 122%
166,332 – 132,805 86%  74%  79%  80%  97%  93%  106%
205,140 – 166,333 76%  63%  71%  77%  79%  79%  88%
251,256 – 205,141 71%  60%  66%  69%  70%  84%  80%
319,284 – 251,257 65%  55%  66%  59%  68%  69%  68%
433,116 – 319,285 56%  40%  54%  51%  53%  58%  67%

לוח מספר  3

הוצאה כספית ממוצעת לתצרוכת לפי קבוצות הכנסה כספית למשפחה ולפי גודלה

בניכוי הוצאות לפי סעיפים 74-79 בטופס הצהרת ההון, לשנת המס 2014 (בש”ח)

מספר נפשות במשק בית
הכנסה
למשפחה
הוצאה למשפחה ממוצעת נפש אחת שתי נפשות שלוש נפשות ארבע נפשות חמש נפשות שש נפשות
הוצאה ממוצעת למשפחה 136,080 73,716 122,484 142,008 163,752 180,084 166,296
עד – 49,332 54,960 40,872 67,368 74,820 90,192 91,248 102,516
76,848 – 49,333 71,652 55,392 64,848 86,136 89,088 88,488 99,828
104,088 – 76,849 94,752 79,320 86,580 96,468 115,896 125,364 110,064
132,804 – 104,089 103,512 85,920 93,564 96,984 115,644 125,808 136,716
166,332 – 132,805 121,128 101,952 111,768 112,320 133,212 133,128 151,416
205,140 – 166,333 134,148 109,008 125,412 133,680 138,816 139,536 156,708
251,256 – 205,141 153,180 128,976 143,184 150,120 151,056 175,320 170,868
319,284 – 251,257 175,560 146,568 178,752 158,376 181,056 185,388 185,676
433,116 – 319,285 197,352 145,092 194,520 176,808 189,468 204,888 239,160
מעל – 433,116 254,652 248,376 225,816 260,532 255,096 265,068 269,532

לוח מספר  4

הוצאה כספית ממוצעת לתצרוכת מתוך ההכנסה לפי קבוצת הכנסה כספית למשפחה ולפי גודלה, בניכוי הוצאות לפי סעיפים 74-79 בטופס הצהרת ההון, לשנת המס 2014 (באחוזים)

הוצאה לפי מספר נפשות – באחוזים
הכנסה
למשפחה
הוצאה למשפחה ממוצעת % נפש אחת שתי נפשות שלוש נפשות ארבע נפשות חמש נפשות שש נפשות
76,848 – 49,333 114% 88% 103% 137% 141% 140% 158%
104,088 – 76,849 105% 88% 96% 107% 128% 139% 122%
132,804 – 104,089 87% 73% 79% 82% 98% 106% 115%
166,332 – 132,805 81% 68% 75% 75%  89% 89% 101%
205,140 – 166,333 72% 59% 68% 72%  75% 75% 84%
251,256 – 205,141 67% 57% 63% 66% 66% 77% 75%
319,284 – 251,257 62% 51% 63% 56% 63%  65% 65%
433,116 – 319,285 52% 39%  52% 47% 50%  54% 64%

לוח מספר  5

הוצאה כספית ממוצעת לתצרוכת לפי קבוצות הכנסה כספית למשפחה ולפי גודלה, בניכוי הוצאות לפי סעיפים 74-79 בטופס הצהרת ההון, ובניכוי סעיפי ההוצאה הממוצעת בטופס רמת חיים, לשנת המס 2014 (בש”ח)

מספר נפשות במשק בית
הכנסה
למשפחה
הוצאה למשפחה ממוצעת נפש אחת שתי נפשות שלוש נפשות ארבע נפשות חמש נפשות שש נפשות
הוצאה ממוצעת למשפחה 55,164 28,608 49,536 57,432 63,744 72,348 74,376
עד – 49,332 27,480 19,176 34,164 36,792 44,124 47,844 63,804
76,848 – 49,333 33,900 22,452 32,772 41,292 42,960 46,728 49,260
104,088 – 76,849 43,428 29,628 39,636 44,700 50,976 71,184 58,092
132,804 – 104,089 46,452 30,168 40,920 43,896 51,456 61,728 73,632
166,332 – 132,805 52,344 35,556 48,624 48,000 57,996 58,776 72,804
205,140 – 166,333 56,364 40,200 50,688 55,860 55,932 60,660 75,528
251,256 – 205,141 59,004 48,036 53,520 57,276 58,656 67,740 69,912
319,284 – 251,257 66,540 51,336 64,212 62,220 65,988 71,856 76,728
433,116 – 319,285 74,748 45,624 71,568 67,272 71,316 78,300 94,836
מעל – 433,116 91,440 96,876 77,760 95,328 90,852 94,584 100,584

לוח מספר  6

הוצאה כספית מתוך הכנסה למשפחה לפי גודלה ולפי קבוצת ההכנסה, בניכוי הוצאות לפי סעיפים 74-79 בטופס הצהרת ההון ובניכוי סעיפי ההוצאה הממוצעת בטופס רמת חיים, לשנת המס 2014 (באחוזים)

הוצאה לפי מספר נפשות – באחוזים
הכנסה
למשפחה
הוצאה למשפחה ממוצעת % נפש אחת שתי נפשות שלוש נפשות ארבע נפשות חמש נפשות שש נפשות
76,848 – 49,333 54% 36% 52% 65% 68% 74% 78%
104,088 – 76,849 48% 33% 44% 49% 56% 79% 64%
132,804 – 104,089 39% 25% 35% 37% 43% 52% 62%
166,332 – 132,805 35% 24% 33% 32% 39% 39% 49%
205,140 – 166,333 30% 22% 27% 30% 30% 33% 41%
251,256 – 205,141 26% 21% 23% 25% 26% 30% 31%
319,284 – 251,257 23% 18% 23% 22% 23% 25% 27%
433,116 – 319,285 20% 12% 19% 18% 19% 21% 25%