ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  דחיית ערעור בקשר לניכוי הוצאות קבלני משנה – פסק דין לירן אשבל

  בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה ערעור בקשר לניכוי הוצאות קבלני משנה משעה שהובהר שהחשבוניות שהוצאו הן פיקטיביות או שלא הובאה כל ראיה או אסמכתה כלשהי בקשר להוצאות.

  דחיית ערעור בקשר לניכוי הוצאות קבלני משנה

  תקציר: ע”מ 36828/13

  בבית המשפט: המחוזי בתל אביב

  לפני: כב’ השופט י’ אטדגי

  ניתן ביום: 24.7.2016

  המערער: לירן אשבל

  המשיב: פקיד שומה תל אביב 1

  בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה ערעור בקשר לניכוי הוצאות קבלני משנה משעה שהובהר שהחשבוניות שהוצאו הן פיקטיביות או שלא הובאה כל ראיה או אסמכתה כלשהי בקשר להוצאות.

  השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

  בשנים הנדונות בערעור זה: 2007, 2008 ו-2009 עסק המערער במתן שירותי יחסי ציבור (יחצנות) למועדוני לילה באזור תל אביב. בדוחות שהגיש לשנים הללו, הוא תבע ניכוי הוצאות בגין עבודות חוץ לקבלני משנה.

  המשיב דחה את תביעת המערער לניכוי הוצאות בגין עבודות חוץ לקבלני משנה. בנוגע להוצאה שנתבעה בגין שנת 2008, נעשה הדבר לאחר חקירה של מחלקת החקירות של רשות המסים, ולטענת המשיב המערער הודה שהחשבונית שהוצאה בקשר לכך הייתה פיקטיבית. בנוגע להוצאות שנתבעו בגין השנים 2007 ו-2009, טוען המשיב כי לא הוצגה כל הוכחה לכך. לשומה הוספו עוד הפקדות שנמצאו בחשבונו של המערער מעבר למחזור המדווח, שלטענת המשיב לא סופק להן כל הסבר ולכן הוספו להכנסתו המוצהרת.

  דיון

  ההוצאה שנתבעה לניכוי לשנת 2008 היא בגין חשבוניות שקיבל המערער מחברה בשם ביטוליט בע”מ בידי אדם בשם מרדכי פלוצר, בסכום כולל של 178,017 ש”ח.

  פלוצר הורשע בין היתר בגין הוצאת חשבוניות פיקטיביות, ובחקירתו התייחס בין היתר לחשבוניות שנתן למערער ואישר שהן כוזבות, וכי לא ביצע כל עבודה עבורו. המערער עצמו נחקר גם הוא בקשר לאותן חשבוניות, ואישר שפלוצר וחברת ביטוליט לא ביצעו עבורו עבודות כלשהן. הוא הסביר את הימצאותן של החשבוניות בכך שפלוצר היה חייב לו כסף בקשר לעסקה אחרת שהייתה ביניהם, וכי הוא קיבל את הצעתו של פלוצר לקבלת החשבוניות הללו, ש”יחסכו” לו תשלום מס, במקום החוב שהוא חייב לו. הוא אף הודה ש”טעה” במעשהו זה. לפיכך, לא מובנת כלל טענתו בנוגע להכרה בהוצאות לשנת 2008, כשכל ההוצאות מסתכמות בחשבוניות שהתקבלו מפלוצר.

  במסגרת חקירת המערער על החשבוניות הפיקטיביות שקיבל מפלוצר, הגיש המערער “בקשה להמרת החשדות בכופר כסף”. ועדת הכופר נענתה לבקשה וקבעה כופר בסך 50,000 ש”ח. דבר זה מוכיח שהמערער היה מודע היטב להליכים שהתנהלו לגביו ובאי כוחו היו מודעים לחומר שנאסף, מלבד זאת שיש בכך הודאה נוספת של מערער בקבלת החשבוניות הפיקטיביות בשנת 2008. יצוין שוועדת הכופר ציינה במפורש בהודעה למערער שתשלום הכופר אינו מונע את המשך הטיפול האזרחי בעניינו.

  בנוגע לשנים 2007 – שלגביה טען המערער כי שילם לקבלני משנה סכום כולל של 291,699 ש”ח, ו-2009 – שלגביה טען המערער כי שילם לקבלני משנה סכום של 35,277 ש”ח, לא הובאה כל ראיה או אסמכתה כלשהי. בענייננו, כאמור, המערער לא הביא כל ראיה שהיא שתתמוך בהוצאות הנטענות על ידו ובתשלומים ששילם לקבלני המשנה, ואף לא טרח להעיד מי מהם. המסקנה היא שיש לדחות את כל דרישתו של המערער לניכוי ההוצאות שנתבעו על ידו בשנים הנדונות.

  הפקדות בחשבון – המערער מסביר את ההפרשים בין סכומי ההפקדות בחשבון ובין המחזורים המדווחים בשנים הנדונות בשני טעמים: מתנות חתונה (בשנת 2008) והפקדות פרטיות והפקדות כפולות.

  ניתן להניח במידה סבירה כי חלק מההפקדות בחשבונו הסמוכות למועד חתונתו מקורן במתנות שקיבל בקשר לחתונתו. אם כן, סביר לומר שהסכומים “במזומן” שהופקדו במהלך אותו חודש מקורם במתנות חתונה שרבים נותנים אותן במזומן, וכן סביר להניח כך בנוגע לסכום האמור של 11,620 ש”ח המורכב מ”צ’קים קטנים”.

  לעומת זאת, אין להניח זאת בנוגע להפקדות צ’קים אחרות בסכומים של אלפי שקלים, ועל המערער היה להוכיח כי הם ניתנו כמתנות חתונה. כן יש לקבל לטובת המערער, גם אם בדוחק מסוים, שהפקדות מסוימות הן הפקדות כפולות, שנבעו מכך שהמערער הפקיד תחילה את הצ’קים כצ’קים דחויים, אך לקח אותם לפני שנפרעו והחזיר אותם למושכים – לבקשתם, משום שסברו שלא ייפרעו – ולאחר כמה ימים הפקיד צ’קים אחרים במקומם באותו סכום.

  תוצאה

  הערעור נדחה ברובו. המערער חויב בהוצאות בסך 10,000 ש”ח.

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים