ענת דדוש רואת חשבון
לשקט הנפשי שלך יש בית
כי מקצועיות זו הדרך!!!

לקביעת פגישת ייעוץ

  גובה הערובה להבטחת הוצאות בערעור אינה נגזרת מסכום המס השנוי במחלוקת – פסק דין יו אן סקיוריטי בע”מ

  בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק כי על המערערת להפקיד ערובה בקופת בית המשפט לתשלום הוצאות המשיב אם וכאשר יידחה הערעור וייפסקו הוצאות לטובתו. עם זאת, נקבע כי הערובה תעמוד על סך של 10,000 ש”ח בלבד, בהתחשב בשיעור ובאופן הטלת ההוצאות שבית המשפט נוהג להטיל, ולא כבקשת המשיב – בשיעור של 5% מהסכום השנוי במחלוקת בערעור העומד על סך של כ-747,000 ש”ח.

  גובה הערובה להבטחת הוצאות בערעור אינה נגזרת מסכום המס השנוי במחלוקת

  תקציר: ע”מ 2598-04-16

  בבית המשפט: המחוזי בתל אביב

  לפני: כב’ השופטת י’ סרוסי

  ניתן ביום: 27.7.2016

  המערערת: יו אן סקיוריטי בע”מ

  המשיב: מע”מ בת ים

  בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק כי על המערערת להפקיד ערובה בקופת בית המשפט לתשלום הוצאות המשיב אם וכאשר יידחה הערעור וייפסקו הוצאות לטובתו. עם זאת, נקבע כי הערובה תעמוד על סך של 10,000 ש”ח בלבד, בהתחשב בשיעור ובאופן הטלת ההוצאות שבית המשפט נוהג להטיל, ולא כבקשת המשיב – בשיעור של 5% מהסכום השנוי במחלוקת בערעור העומד על סך של כ-747,000 ש”ח.

  השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

  בקשת המשיב היא להורות כי המערערת תפקיד ערובה הולמת בקופת בית המשפט לתשלום הוצאות המשיב אם וכאשר יידחה הערעור וייפסקו הוצאות לטובתו. באשר לגובה הערבות סבור המשיב כי יש לחייב את המערערת בערובה בסכום של 5% מהסכום השנוי במחלוקת בערעור, העומד על סך של כ-747,000 ש”ח.

  לטענת המשיב, המערערת נתונה במצב כלכלי קשה וקיים סיכון מוחשי שלא יעלה בידיה לשלם לו את הוצאות המשפט אם תחויב בהן בסופו של ההליך המשפטי. על פי רישומיו לא הגישה המערערת את דוחותיה למשיב מחודש מאי 2016. כמו כן, מבדיקה מול מחשבי מס הכנסה עולה כי המערערת ביטלה את תשלום מקדמות מס הכנסה החל בחודש מאי 2016. עוד מוסיף המשיב כי אין נכסים בבעלות המערערת. המשיב טוען כי סיכויי המערערת לזכות בערעור הם “קלושים ביותר” בהתחשב בטענותיה בערעור גופו ובעובדה שנטל ההוכחה מוטל על שכמה. נוכח האמור לעיל טוען המשיב כי אם יידחה הערעור, לא יהיה לאל ידה של המערערת לשלם לו את הוצאות המשפט ומאמציו בניהול ההליך יהיו לריק. המערערת מצידה מביעה נכונות להפקדת ערובה אולם מבקשת כי סכום הערובה יהיה בסך של 5,000 ש”ח או בסכום אחר בקירוב ככל שניתן וזאת חלף בקשת המשיב לקביעת סכום הערובה בסך של 5% מהסכום השנוי במחלוקת בערעור.

  דיון

  לאור המפורט בבקשת המשיב וכן בהסתמך על דברי בא כוח, המערערת בדבר מצבה הכלכלי הקשה של המערערת והסכמתו העקרונית להעמיד ערובה להוצאות המשיב (למרות המחלוקת על סכום הערבות), ובהתחשב בסיכויי הערעור, המסקנה היא כי חיוב המערערת בהפקדת ערובה מושתת על יסודות איתנים.

  במערכת שיקוליו של בית המשפט בקביעת גובה הערבות, שומה עליו לדאוג כי תהא מידתית ותאזן את כלל השיקולים הרלוונטיים. על בית המשפט לגלות זהירות ולהימנע מהכבדת יתר על המערערת כדי שלא למנוע ממנה את יומה בבית המשפט. מנגד, על בידת המשפט לתת משקל לזכותו של המשיב, שנגרר להליך הערעור, לנהל את עניינו בבית המשפט באופן יעיל ומבלי להשחית זמן ומאמצים לריק על חשבון תיקים נוספים הממתינים לטיפולו. אין לקבל את בקשת המשיב לקבוע את סכום הערבות על סך של 5% מסכום המס השנוי במחלוקת בערעור. לא נמצא ביסוס לבקשה בהתחשב בעובדה שסכום ההוצאות שבית המשפט נוהג להטיל בערעורים מהסוג שלפנינו הוא בסכום קבוע ולא כאחוז מסכום הערעור. בהתחשב בשיעור ההוצאות שבית המשפט נוהג להטיל, ערובה בסכום של 10,000 ש”ח תהווה איזון נכון וראוי בין הצורך להבטיח את הוצאות המדינה הנדרשת לניהול ההליך לבין הצורך שלא לפגוע יתר על המידה בזכותה של המערערת לקבל הזדמנות הוגנת לקבל את יומה בבית המשפט.

  תוצאה

  על המערערת להפקיד ערובה בסך של 10,000 ש”ח להבטחת הוצאות המשיב.

  לייעוץ ללא התחייבות

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   חברה לעיצוב ובניית אתרים חברה לעיצוב ובניית אתרים