שעור המס על עוסק ויבוא טובין, מלכ”רים ומוסדות כספיים

תאריך מס ערך מוסף עוסק מס שכר מלכ”ר מס שכר ורווח מוסד כספי
 01/10/2015  17.00  7.50  17.00
 02/06/2013  18.00  7.50  18.00
 01/06/2013  17.00  7.50  18.00
 01/09/2012  17.00  7.50   17.00
 01/01/2010  16.00  7.50   16.00
 01/07/2009 16.50  7.50  16.50
 01/07/2006 15.50  7.50  15.50
 01/09/2005  16.50  8.50  17.00
 01/03/2004  17.00   8.50  17.00
 01/07/2002 18.00 9.00  18.00
 15/06/2002 18.00 8.75  17.50
01/06/2002 17.00 8.75  17.50