About anat

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far anat has created 89 blog entries.

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2019 ואילך

תוכן עניינים פרק א' - דברי הסבר פרק ב' - סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2019 ואילך פרק ג' - שווי השימוש פרק ד' - הטבות מס לתושבי אילת ולכוחות הביטחון פרק ה' - מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים פרק ו - ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה פרק ז' [...]

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח – 2018

הגבלות שימוש במזומן ההגבלות על השימוש במזומן על "עוסק" 1. "עוסק" לא ייתן ולא יקבל מזומן, במסגרת "עסקו", ב"עסקה" מעל 11,000 ₪. 2. "עוסק" לא ייתן ולא יקבל מזומן, כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה בסכום העולה על 11,000 ₪, חריג: הלוואה הניתנת ע"י גוף פיננסי מפוקח. 3. "עוסק" לא ייתן ולא יקבל מזומן, כמתנה, בסכום [...]

רואת חשבון ענת דדוש

רואת חשבון טובה היא אשת מקצוע בעלת וותק בתחום החשבונאות אשר תלווה את בית העסק שלכם לאורך כל השנה ותוכלי להביא אתכם למצב בו ההתנהלות הפיננסית שלכם נכונה וחוסכת לכם כסף רב. ענת דדוש רואת חשבון, חברה בלשכת רואי החשבון בישראל וצברה וותק של מעל 20 שנה במקצוע. כך שאתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים כי [...]

משרדי ראיית חשבון בנתניה

רואה חשבון בנתניה יכול להציע לכם ליווי חשבונאי לעסק שלכם, כך שתוכלו להיות עם דאגה אחת פחות בכל הנוגע לניהול העסק. ענת דדוש היא רואת חשבון בעלת וותק של מעל 20 שנה בתחום החשבונאות ויכולה להציעה לכם שירותי ראיית חשבון מתקדמים בצורה מקצועית ומיומנת. המשרד דואג בראש ובראשונה לספק ללקוחותיו שירות זמין ומקצועי שיענה על [...]

ניהול חשבונות ע”י רואת חשבון מובילה

ניהול חשבונות מתעסק בריכוז כלל ההוצאות וההכנסות שביצעתם בעסק במהלך החודש, שאת על מנת שתוכלו לשלם את מקדמות המס שלכם לרשות המיסים. כיוון שלכל הכנסה והוצאה יכולים להיות כללי רישום שונים, הרי שלניהול חשבונות יש כללים שונים לעסקים שונים, כך שאין ספק כי איש מקצוע אמין יכול לעזור לכם לעשות סדר בבלגן. ענת דדוש רואת [...]

עובד זכאי לשכר עבודה גם עבור הפסקות עבודה קצרות ומתוכננות

עובדת שהועסקה בחברת ביפר תקשורת ישראל בע"מ המפעילה מוקדים טלפוניים, הגישה בקשה לאישור תובענה ייצוגית מהסיבה שבמשך שנים רבות המעסיקה הביאה בחשבון את זמן העבודה של נציגי השירות, המועסקים על ידה במוקדים, הן הפסקות עבודה קצרות הנמשכות בין 10 ל 20- דקות המוגדרות על ידה כהפסקות מתוכננות, והן הפסקות לא מתוכננות. החל מיום 1.1.14 המעסיקה [...]

זכאות העובדים במשק לתשלום בגין מחלה

חוק דמי מחלה, התשל"ו- 1976 מסדיר את זכאות העובדים במשק לתשלום בגין מחלה. החוק קובע בסעיף 4 כי תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה החל מהיום שבו חל עליו חוק זה ולא יותר מ 90 - [...]

ניהול חשבונות

ניהול חשבונות ניהול חשבונות או הנהלת חשבונות הינו תחום העוסק בתיעוד הפעילות הפיננסית של כל ישות חשבונאית החייבת ברישום. תנועות אלה כוללות מכירה, רכישה, קבלות והכנסת שונות של החברה או העסק. שיטות הרישום המקובלות הן הנהלת חשבונות חד צדית והנהלת חשבונות דו צדית. הנהלת החשבונות מתבצעת על ידי מנהל חשבונות אשר לרוב עובד תחת רואה [...]

משרד רואה חשבון

משרד רואה חשבון מוביל אחת הבחירות החשובות שתעשו בתחילת דרככם בתור בעלי עסק עצמאיים יהיה בחירת רואה חשבון. בכל משרד רואה חשבון יחכו לכם אנשים מקצוע אשר אמונים על ביקורת, חשבונאות, ייעוץ מס, ייעוץ פיננסי ועוד. פעולות אלה הינן חשובות בכל עסק ואף יש חובה על פי חוק להשתמש בשירותי רואה חשבון במידה והנכם עוסק [...]

דוחות כספיים

דוחות כספיים דוחות כספיים הם דוחות אשר צריכים להיות קיימים בכל עסק. הכנת דוחות כספיים על ידי רואה חשבון מתבצעת עבור עצמאיים (עוסקים פטורים ועוסקים מורשים), בעלי שליטה בחברות ושכירים המחויבים בהגשה של דוחות כספיים. בעלי עסק עצמאיים נדרשים בכל שנה להכין דוח הכספי למס הכנסה ואליו יש לצרף דוח רווח והפסד בלתי מבוקר, הכולל [...]