מי חייב בהגשת דו”ח שנתי למס הכנסה

עפ”י סעיף 131 לפקודת מס הכנסה (להלן “הפקודה”), יחיד תושב ישראל, שמלאו לו 18 שנים, חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. עם זאת, קיימות הוראות מיוחדות הפוטרות אוכלוסיות שונות מהגשת הדוח. האוכלוסיות הנ”ל כוללות, בין היתר, עובדים שכירים בעלי הכנסת עבודה ו/או קצבה בסכומים שאינם עולים על  643,000  ₪ בשנה (נכון לשנת המס 2017).

יצוין, כי אם לעובד יש בן/בת זוג החייב/ת בהגשת דוח, החובה בהגשת הדוח חלה גם על העובד והוא אינו נמנה על אוכלוסיית העובדים הפטורים מהגשת דוח.