לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2019 ואילך

תוכן עניינים פרק א' - דברי הסבר פרק ב' - סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2019 ואילך פרק ג' - שווי השימוש פרק ד' - הטבות מס לתושבי אילת ולכוחות הביטחון פרק ה' - מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים פרק ו - ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה פרק ז' [...]