ניהול חשבונות

ניהול חשבונות ניהול חשבונות או הנהלת חשבונות הינו תחום העוסק בתיעוד הפעילות הפיננסית של כל ישות חשבונאית החייבת ברישום. תנועות אלה כוללות מכירה, רכישה, קבלות והכנסת שונות של החברה או העסק. שיטות הרישום המקובלות הן הנהלת חשבונות חד צדית והנהלת חשבונות דו צדית. הנהלת החשבונות מתבצעת על ידי מנהל חשבונות אשר לרוב עובד תחת רואה [...]

משרד רואה חשבון

משרד רואה חשבון מוביל אחת הבחירות החשובות שתעשו בתחילת דרככם בתור בעלי עסק עצמאיים יהיה בחירת רואה חשבון. בכל משרד רואה חשבון יחכו לכם אנשים מקצוע אשר אמונים על ביקורת, חשבונאות, ייעוץ מס, ייעוץ פיננסי ועוד. פעולות אלה הינן חשובות בכל עסק ואף יש חובה על פי חוק להשתמש בשירותי רואה חשבון במידה והנכם עוסק [...]

דוחות כספיים

דוחות כספיים דוחות כספיים הם דוחות אשר צריכים להיות קיימים בכל עסק. הכנת דוחות כספיים על ידי רואה חשבון מתבצעת עבור עצמאיים (עוסקים פטורים ועוסקים מורשים), בעלי שליטה בחברות ושכירים המחויבים בהגשה של דוחות כספיים. בעלי עסק עצמאיים נדרשים בכל שנה להכין דוח הכספי למס הכנסה ואליו יש לצרף דוח רווח והפסד בלתי מבוקר, הכולל [...]