ערעור בקשר להפרשי הון

בית המשפט המחוזי דחה ברובו ערעור שעניינו הפרשי הון בלתי מוסברים. תקציר: ע"מ 10156/13 · בבית המשפט: המחוזי בתל אביב · לפני: כב' השופט ה' קירש · ניתן ביום: 26.2.2017 · המערערים: ציון ובת שבע כהן · המשיב: פקיד שומה גוש דן בית המשפט המחוזי דחה ברובו ערעור שעניינו הפרשי הון בלתי מוסברים. השאלה המשפטית, [...]

תושבות היחיד

בית המשפט העליון פסק כי קביעת בית המשפט המחוזי בבאר שבע ולפיה המערער היה תושב ישראל בשנות המס שבערעור היא קביעה נכונה, ואין כל עילה להתערבות ערעורית בה. תקציר: ע"א 3328/15 · בבית המשפט: העליון · לפני: כב' השופטים: י' דנציגר, צ' זילברטל וד' ברק ארז · ניתן ביום: 22.2.2017 · המערער: פלוני · המשיבה: [...]

שעות לילה בהן לא מתבצעת עבודה אינן מחייבות בתשלום שכר מינימום

העובד עבד כמדריך שיקומי במעונות לנכי צה"ל. המעסיק זכה במכרז של משרד הביטחון וקיבל סבסוד לתפעול המעונות. כחלק ממתכונת העסקה נדרש העובד לשהות במעון גם במשמרות לילה. לאחר כ- 13 שנות עבודה, צומצמה עבודתו של העובד. העובד פנה בכתב למעסיק ודרש לחזור להיקף משרה מלאה שאם לא כן, יתפטר בשל הרעה מוחשית בתנאים. פניית העובד [...]

פסיקת פיצויים לדוגמא על סך 40 אלף ש”ח בגין פגמים בתלושי שכר

עובדת שעבדה כשנתיים בחנות למכירת דברי קוסמטיקה פוטרה מעבודתה ללא מתן הודעה מוקדמת בחודש השישי להריונה. העובדת הגישה ערעור לבית הדין הארצי על גובה הסכומים שנפסקו לזכותה בגין אי עריכת שימוע, עגמת נפש ונזק בלתי ממוני ועוד. כמו כן, טענה העובדת, כי היה מקום לציין בפסק הדין כי רכיבים מסוימים יחושבו בערכי נטו. בית הדין [...]

דחיית עתירה בקשר לאופן ולהיקף משלוח מסמכים מרשויות המס לנישומים בדואר רשום

בג"ץ דחה עתירה שעניינה אופן והיקף משלוח מסמכים מרשויות המס לנישומים בדואר רשום. דחיית עתירה בקשר לאופן ולהיקף משלוח מסמכים מרשויות המס לנישומים בדואר רשום תקציר: בג"ץ 9090/16 · בבית המשפט: העליון · לפני: כב' השופטים ע' פוגלמן, ד' ברק ארז, ע' ברון · ניתן ביום: 16.2.2016 · העותרים: מאיר טאו ואח' · המשיבה: מנהל [...]

כחלק מהמהלכים להגברת האמון בין מגישי דוחות לרשות המסים יאושרו דוחות במהלך אוטומטי מהיר

נישומים שהגישו דוחות שנתיים לשנת המס 2013 ולשנת המס 2014, יקבלו בימים הקרובים הודעה מרשות המסים לפיה שומתם העצמית אושרה כשומה סופית בהתאם להצהרתם, ללא דיוני שומה. לדברי מנהל רשות המסים: משלוח האישורים לשומה עצמית כשומה סופית נועד לעודד נישומים להגיש דוחות שנתיים אמינים ומלאים ולהגביר את מידת האמון בין מגישי הדוחות לבין הרשות. כ-17,000 [...]

חבות מע”מ על משכיר השוכר דירות ומשכיר אותן בשכירות משנה

אדם שוכר דירות למגורים, במטרה להשכיר אותן בשכירות משנה למוסדות ולאחרים. האם הוא זכאי לפטור ממע"מ החל על השכרת דירות למגורים לפי חוק מע"מ? או שהוא חייב במע"מ בגין ההשכרה המשנית? סוגיה זו עלתה בהקשר לחברה ששכרה דירות מגורים והשכירה אותן לשגרירויות וחברות זרות לשימוש עובדים דיפלומטיים וקונסולריים ממדינות זרות, בעניין א.ב. המפתח יזום והשקעות [...]