משיכת כספי פיצויים מקופה מרכזית לפיצויים בידי יורשים של יחיד שנפטר

  חוק הירושה קובע שהכנסות של נפטר שהתקבלו לאחר פטירתו שייכות ליורשים. משום כך משיכת היתרה בקופה המרכזית תתבצע לכל אחד מהיורשים לפי חלקו בירושה. ההכנסה שיוחסה כאמור ליורשים על פי הוראות סעיף 3 (ו) תיחשב בידם הכנסה שאינה מיגיעה אישית. על פי הוראות סעיף 125א לפקודה, שיעור המס החל על הכנסה זו לא יעלה [...]

המונח “תושב ישראל לראשונה” בסעיף 14 לפקודה, לעומת המונח “עולה” בסעיף 35(ד) לפקודה והכללים שנקבעו מכוחו – החלטת מיסוי שלא בהסכם

  העובדות 1.1.   מר XXXX, נשוי ואב ל-2 ילדים (להלן: "היחיד"), נולד בחו"ל ביום XXXX. 1.2.   היחיד הגיע עם הוריו לישראל בשנת 2001, בהיותו קטין, ושהה בה עד שנת 2005, דרך קבע (סך הכל שהה היחיד בישראל משך של כ-4.5 שנים דרך קבע) (להלן: "השנים הראשונות בישראל"). בשנים אלו התגורר היחיד באיזור המרכז, למד בתיכון, ועזב את [...]