רישום עסק על שם בן משפחה – על מי מוטלת חבות המס? – פסק דין שפרה אלמליח

 בית המשפט המחוזי בירושלים פסק כי המערערת, שהייתה לטענתה אשת קש בעסק, חייבת בתשלום המס של העסק. על אף שראוי לראות בגיסה הבעלים של העסק ומי שניהל את העסק הלכה למעשה, רשאי היה המשיב לחייב את המערערת בחוב המס. רישום עסק על שם בן משפחה - על מי מוטלת חבות המס? תקציר: ע"מ 55361/14 ·          [...]

גובה הערובה להבטחת הוצאות בערעור אינה נגזרת מסכום המס השנוי במחלוקת – פסק דין יו אן סקיוריטי בע”מ

בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק כי על המערערת להפקיד ערובה בקופת בית המשפט לתשלום הוצאות המשיב אם וכאשר יידחה הערעור וייפסקו הוצאות לטובתו. עם זאת, נקבע כי הערובה תעמוד על סך של 10,000 ש"ח בלבד, בהתחשב בשיעור ובאופן הטלת ההוצאות שבית המשפט נוהג להטיל, ולא כבקשת המשיב - בשיעור של 5% מהסכום השנוי במחלוקת [...]

דחיית ערעור בקשר לניכוי הוצאות קבלני משנה – פסק דין לירן אשבל

  בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה ערעור בקשר לניכוי הוצאות קבלני משנה משעה שהובהר שהחשבוניות שהוצאו הן פיקטיביות או שלא הובאה כל ראיה או אסמכתה כלשהי בקשר להוצאות. דחיית ערעור בקשר לניכוי הוצאות קבלני משנה תקציר: ע"מ 36828/13 ·           בבית המשפט: המחוזי בתל אביב ·           לפני: כב' השופט י' אטדגי ·           ניתן ביום: 24.7.2016 [...]

מה בין השבחה הונית לבין השבחה עסקית לצרכי מס במקרקעין – מכירה ושכירות

מבחן הטיפוח וההשבחה מהווה קריטריון חשוב בהבחנה בין "משקיע" ל"סוחר" לצורך מס, בעיקר בתחום הנדל"ן. נשאלת השאלה, מהי פעולה אשר יש לראותה כ"השבחה" ומסווגת את הפעולה כפעולה עסקית? לשיטתנו, "השבחה" אינה פעולה סטנדרטית אשר יש בה להעלות את ערך הנכס, אלא פעולה יוצאת דופן שהושקעו בה משאבים ניכרים והיא באה לידי ביטוי מכירת הנכס או [...]

הכנסות של חברה משפחתית מהשכרת מבנה לשימוש ציבורי הן הכנסות פסיביות ולפיכך הפסדיה לא יקוזזו כנגד הכנסות של הנישום המייצג – פסק דין דימא נאמנות בע”מ ואח’

בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק כי הכנסות מהשכרת מבנה לשימוש ציבורי הן הכנסות פסיביות, ולפיכך הפסדיה של המערערת שהייתה חברה משפחתית אינם יכולים להיות מקוזזים כנגד הכנסתו החייבת של הנישום המייצג של החברה המשפחתית. הכנסות של חברה משפחתית מהשכרת מבנה לשימוש ציבורי הן הכנסות פסיביות ולפיכך הפסדיה לא יקוזזו כנגד הכנסות של הנישום המייצג [...]

“איש קש” חייב גם הוא במע”מ – לא רק הבעלים האמיתי

בעניין אלמליח נקבע כי על אף שראוי לחייב במע"מ את הבעלים של העסק שניהל את העסק הלכה למעשה, רשאי היה מנהל מע"מ לחייב את "איש הקש" בחוב המס, שכן הוא רשום במע"מ כבעל העסק. אלמליח אינה חולקת על סכום המע"מ שנדרשה לשלם ולא על חישוב הקנס. טענתה היחידה היא כי לאחר פטירת בעלה המנוח, נרשם [...]

התחרות במרוצי אופנועים אינה עולה כדי משלח יד ואין לקזז הפסדים מתחום זה כנגד הכנסתו של המתחרה ממשכורת בחברה בה עובד כשכיר – פסק דין דן טרוק

בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק כי פעילותו של המערער בתחום האופנוע בשנת 2012 לא עלתה לכדי משלח יד אלא הייתה בבחינת תחביב. כתוצאה מכך, ההוצאות הקשורות לפעילות זו היו הוצאות פרטיות והפסדיו מתחום זה אינם ניתנים לקיזוז כנגד הכנסת עבודתו של המערער בתחום ההיי-טק. התחרות במרוצי אופנועים אינה עולה כדי משלח יד ואין לקזז [...]

השכרת 25 דירות למגורים אינה עולה כדי גדר עסק – פסק דין שרגא בירן

בית המשפט המחוזי בירושלים פסק כי המערער זכאי לשלם מס מופחת בשיעור 10 אחוזים על הכנסותיו מהשכרת 25 דירות מגורים, על פי סעיף 122 לפקודה. בית המשפט סקר וניתח את הפסיקה האחרונה ואבחן כי במקרה דנן הכנסות השכירות אינן הכנסות שכירות מעסק. השכרת 25 דירות למגורים אינה עולה כדי גדר עסק תקציר: ע"מ 30384/15 ·           [...]

הפחתה במס רכישה לנכה שהוא גם בן משפחה שכולה תינתן פעמיים לכל היותר

תקנה 11(א) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל”ה-1974 קובעת: “מכירת זכות במקרקעין לנכה, לנפגע או לבן משפחה של חייל שנספה במערכה לשם שיכונם חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%, ובלבד שפטור כאמור לא יינתן לאדם אחד אלא שתי פעמים בלבד.” התקנה מתייחסת ל”אדם אחד”, ולא “אדם אחד שהוא נכה” או “אדם אחד שהוא [...]

הפקדה לחיסכון למי שהגיע לגיל פרישה לאחר תיקון 190 וקבלת קצבה

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שינה את הטבות המס של חוסכים בקופות גמל. עתה יכול אדם מעל גיל הפרישה לחסוך בקופת גמל ולקבל זיכוי ו/או ניכוי על פי נתוניו.