סיווג הכנסה ממכירת אופציה במקרקעין כהכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי – פסק דין רעי משעל

בית המשפט המחוזי מרכז פסק כי הכנסתו של המערער כתוצאה ממכירת אופציה לרכישת מקרקעין, מהווה הכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי כהגדרתה בסעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה.   תקציר: ע"מ 26719/12 ·           בבית המשפט: המחוזי מרכז              ·           לפני: כב' השופט ד"ר ש' בורנשטין ·           ניתן ביום: 2.2.2016 ·           המערער: רעי משעל ·           המשיב: פקיד שומה כפר סבא     בית [...]

הבהרות לגבי היעדרות הורה לאדם עם מוגבלות – מגזר ציבורי

17.2.2016   מספר חוזר 2/2016 שם יחידה: רווחה   הורה לאדם עם מוגבלות (פיסקה 33.253 ד' בתקשיר) - הבהרות בנושא לאור פניות ושאלות אשר הופנו אלינו בנושא חוק דמי מחלת ילד (הורה לאדם עם מוגבלות), כפי שהוא בא לידי ביטוי  בפיסקה 33.253 ד' בתקשי"ר, מצאנו לנכון להרחיב ולהבהיר בנושא זה.   הגדרת "אדם עם מוגבלות" [...]

שלילת זכאות לניכוי מס תשומות ברכישת דירת נופש – פסק דין דן יערי

בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק כי הכנסות המערער מהשכרת דירת במאגר מלונאי לא נצמחו "במהלך עסקיו" ולכן השכרת היחידה לא הייתה "עסקה" לפי החלופה הראשונה להגדרת מונח זה בחוק מס ערך מוסף. עוד נקבע כי ההשכרה נכנסת להגדרת עסקת אקראי במקרקעין אולם לעניין יישום תקנה 6ב לתקנות מס ערך מוסף, החייבת במס היא חברת [...]

תושבות – מועד תחילת התושבות במקרה של העברת מרכז החיים לישראל שלא בסמוך למועד קבלת תעודת עולה ממשרד הקליטה – החלטת מיסוי בהסכם

.      העובדות כפי שנמסרו לנו 1.1.   בני זוג נולדו במדינת אמנה והינם אזרחי ותושבי מדינת אמנה (להלן: "המדינה הזרה"). 1.2.   לבני הזוג שלושה ילדים קטינים. בחודש ספטמבר 2010 הגיע הבעל לישראל על מנת להעתיק את מקום המגורים של בני הזוג לישראל בהמשך אותה השנה. במועד זה, פנה הנישום למשרד הפנים ולמשרד הקליטה בישראל לשם קבלת תעודת [...]

אי הפקדה לגמל ואי מתן תלושי שכר – הרעה מוחשית המצדיקה התפטרות ללא התראה

העובד טען כי לא קיבל תלושי שכר במשך תקופת עבודתו, על אף שפנה פעמים רבות למעסיקה. כמו כן ביקש העובד כי יופרשו עבורו הפרשות לפנסיה. משפניותיו הרבות לא נענו, התפטר. העובד התפטר על אתר ולא נתן למעסיקה די זמן לתקן את דרכיה. לדעת בית הדין הנסיבות מצדיקות את התפטרותו של העובד על אתר, על אף [...]

נדחתה בקשה לתביעה ייצוגית בעניין קביעת שווי רכב צמוד לפי אופי השימוש ברכב

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה בקשה להכיר בנושא אופן קביעת שווי רכב צמוד לעובד לפי אופי השימוש ברכב, כמצדיק תביעה ייצוגית בשם כל העובדים המקבלים רכב צמוד מהמעסיק שלהם. כך נקבע בעניין פארג'יאן (ת"צ 3363-02-11פארג'יאן נגד מדינת ישראל, ניתן ביום 23.11.2015). בית המשפט קבע כי אין למבקש עילה לתביעה ייצוגית, ואף אם הייתה לו [...]

מועד תשלום השכר כשה-9 לחודש נופל על יום חג

חוק הגנת השכר קובע כי שכר עבודה, המשתלם על בסיס של חודש, ישולם עם תום החודש בעדו הוא משתלם. עם זאת השכר ייחשב כמולן רק אם שולם לאחר היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר עבודה. בית הדין הארצי קבע כי כאשר ה-9 לחודש חל ביום מנוחה, יש לשלם את שכר העבודה לעובדים לפני מועד זה, [...]

הארכת זמן הנסיעה לעבודה בכ-10 דקות אינה מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה המזכה בפיצויי פיטורים

בית הדין האזורי דחה את תביעתה של העובדת לקבלת פיצויי פיטורים בטענה של הרעת תנאים מוחשית עקב העברת מקום עבודת המעסיק מאזור בני ברק לאזור פלמחים. בפסיקתו, קבע בית הדין כי הארכת זמן הנסיעה בכ-10 דקות הינו פער זניח אשר אינו מהווה הרעה מוחשית ואינו מזכה בקבלת פיצויי פיטורין.

התפטרות עקב מחלה נפשית הוכרה כהתפטרות המזכה בפיצויי פיטורים

עובד אשר הועסק כרופא שיניים ביקש להכיר במעמדו כעובד למרות ששכרו שולם באמצעות חשבונית ולחייב את המעסיקה בתשלום זכויותיו הסוציאליות. הצדדים היו חלוקים ביחס למועד סיום יחסי העבודה וביחס לזכות העובד לפיצויי פיטורים. בית הדין קבע כי התקיימו בין הצדדים יחסי עבודה לכל דבר ועניין. עוד נקבע, כי אין בחזרת העובד לעבודה במהלך התקופה הרלבנטית [...]

המבחנים שלפיהם ייקבע ניתוק תושבות של תושבי ישראל העוזבים את ישראל לשנתיים

השאלה: זוג עם ילדים נוסע לשנתיים לארצות הברית לצורך עבודת בן הזוג שם כשכיר (בחברה אמריקאית). לזוג דירה בישראל והם ישכירו אותה בסכום העולה במעט על הפטור. נוסף על כך, לבן הזוג יש בישראל פוליסת ביטוח חיים והוא ימשיך להפקיד לפוליסה כדי לשמור על הוותק. קיימת גם תביעה שתוגש בשמו בבית הדין לעבודה על הפרשי [...]