רישום עסק על שם בן משפחה – על מי מוטלת חבות המס? – פסק דין 1. בנלי טל; 2. אורית טל; 3. דוד טל

בית המשפט העליון פסק כי המשיב 1, שהיה רשום כבעלים של עסק אלומיניום, הוא החייב במס בגין הכנסות העסק, ולא כנטען כי בפועל הבעלים של העסק הוא אביו של המשיב 1. בכך הפך בית המשפט העליון את פסיקת בית המשפט המחוזי, אשר פסק כי אף על פי שהמשיב 1 היה רשום כבעלים, הרי בפועל הבעלים [...]

מיסוי על דירה שהתקבלה בירושה – פסק דין ישראל רונן ניסן

ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי נצרת קבעה כי הוראות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין שביטל את הפטור במכירת דירת מגורים מזכה אחת לארבע שנים חלות אף על דירה אשר התקבלה בירושה. עוד נקבע כי במקום שבו דירה כאמור (אשר לא הייתה דירתו היחידה של המוריש) נמכרת לקרוב, הרי אין המוכר זכאי ליהנות ממס מיטיב [...]

תיקון מס’ 172 לחוק הביטוח הלאומי – תיקון הגדרת לידה

ביום 20.3.2016 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 172), התשע"ו-2016. בהתאם לתיקון לחוק, שונתה ההגדרה של לידה, כך שגם מבוטחת שילדה לאחר תום 22 שבועות של היריון זכאית, בין היתר, לדמי לידה ומענק לידה. תוקף התיקון לחוק החל מיום 1.4.2016. ביום 20.3.2016 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 172), התשע"ו-2016 (להלן: "התיקון לחוק"). להלן עיקרי [...]

פטור והנחה מתשלום דמי ביטוח לעובד לתקופה שלא תעלה על שני חודשי עבודה בשנת מס אחת

ביום 11 בפברואר 2016 פרסם המוסד לביטוח לאומי (להל"ן: "המל"ל") חוזר בדבר עדכון יישום תקנה 11לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א-1971 (להלן: "תקנה 11 לתקנות"). על פי החוזר, ניתן בתנאים מסוימים להעניק פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לעובד, לתקופה שלא תעלה על שני חודשי עבודה בשנת מס אחת.   רקע חוקי תקנה 11 לתקנות "11. [...]

משיכת כספי פיצויים בידי עובד שהגיע לגיל פרישה וממשיך לעבוד – היא משיכה שלא כדין שחייבת במס הכנסה

משיכת פיצויים בידי עובד שהגיע לגיל פרישה וממשיך לעבוד הייתה משיכה שלא כדין ואמורה להתחייב במס. אם פרישתו הייתה פרישה מוחלטת במועד קבלת הפיצויים היה עליו למלא טופס 161 בגין כל סכומי הפיצויים – אלה שהתקבלו ואלה שהועיד לקצבה.

תבע את הביטוח הלאומי: “עיקלו כספים בלי לשלוח הודעה לכתובת הנכונה”

בית המשפט קיבל לאחרונה תביעה שבה מתח ביקורת על המוסד לביטוח לאומי ששלח את דרישות התשלום לכתובת בירושלים שבה גר המבוטח כסטודנט לפני כמה שנים, במקום לכתובתו בחולון, המעודכנת במרשם האוכלוסין. לקראת סוף חודש מאי 2013 קיבל המבוטח מסרון לקוני מהביטוח הלאומי לפיו הוטל עיקול על חשבון הבנק שלו בשל חוב. הצעיר, שנהג לשלם את [...]

פטור והנחה מתשלום דמי ביטוח לעובד שלא עבד מחמת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה או אבל במשפחה – תקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל”א-1971

בהתאם לתקנה 11 מבוטח שלא עבד מחמת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה או אבל במשפחה, ולא קיבל ממעבידו כל תשלום בעד התקופה שבה לא עבד מאחת הסיבות האמורות - יהיה פטור מתשלום דמי-ביטוח לתקופה שלא תעלה על שני חודשי עבודה בשנת מס אחת. החל משנת 2016 הזכאות לפטור לא תיעשה יותר בצורה גורפת.   חוזר ביטוח/ [...]

עובד שנחבל בראשו בביתו נחשב כנפגע עבודה

לעובד ארעה תאונה כאשר התבקש להוביל אופנוע מן המוסך בנתניה, לאחסון במחסן ליד ביתו, ולהחזיר אופנוע אחר למוסך. העובד נכנס לביתו על מנת לקחת את מפתחות המחסן שהיו מצויים בארונית בבית, ובדרכו לשם החליק על שטיח שהיה מונח על הרצפה ונחבל קשות בראשו. העובד הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי להכיר בפגיעה כתאונת עבודה אולם נדחה [...]

הודעה על פסילת ספרים תימסר לידיו של הנישום או תישלח בדואר רשום

פקיד השומה חייב להודיע לנישום כי ספריו נפסלו כדי לתת לנישום הזדמנות להשמיע את טענותיו ובמידת הצורך אף לערער על החלטת פקיד השומה. סעיף 238 לפקודת מס הכנסה קובע כי הודעה תימסר לידיו של הנישום או תישלח בדואר רשום.   סעיף 145ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, להלן: "פקודת מס הכנסה") קובע כדלקמן: "(א)      (1)       נישום [...]

לא ניתן להחיל את הוראות שחלוף הנכסים על מכירת כלי רכב בידי חברות ליסינג – פסק דין תמיר חברה להשכרת רכב בע”מ

בית המשפט המחוזי מרכז פסק כי מכירת כלי הרכב בידי המערערת, חברה להשכרת רכב, בתום תקופת ההשכרה, היא פעילות עסקית, ואין תחולה להוראות סעיף 96 לפקודה בעניין. כלומר, אין להחיל את הוראות שחלוף נכסים על מכירת כלי רכב בידי חברות ליסינג.   תקציר: ע"מ 3644/11 ·           בבית המשפט: המחוזי מרכז ·           לפני: כב' השופט א' סטולר ·           ניתן [...]