עזיבת עובד עקב עיכוב בתשלום שכר נחשב לפיטורים ולא התפטרות

עובד שלא קיבל שכר בגין חודש עבודה, פנה למעסיקה בדרישה לתשלום שכרו אך בשל קשיים כלכליים למעסיקה, לא שולם השכר. העובד עזב את המעסיקה בהפגנתיות ופנה לעבוד אצל הלקוח היחיד שהיה למעסיקה. העובד תבע בטענה כי פוטר מעבודתו, מבלי ששלומו לו שכר עבודה וכל הזכויות הסוציאליות. מנגד, דחתה המעסיקה את טענות העובד וגרסה כי שכר [...]

פיטורי עובדת לאחר חופשת לידה עקב העדפת ממלאת המקום עשויים להוות אפליה

בית הדין קבע כי נוצרה הפליה כלפי העובדת במישור התוצאתי. דהיינו, הוכח כי לעובדת היעדרותה של העובדת ממקום העבודה במהלך חופשת הלידה, עת שמימשה את זכותה כהורה, היה משקל מכריע בתוצאה שהביאה, בסופו של דבר, לנטילת החלק הארי של תפקידה ולאחר מכן לפיטוריה. לולא יצאה העובדת לחופשת לידה, ולולא נזקקה המעסיקה למחליפה, לא הייתה העובדת [...]

פיצוי עובדת בגין פיטורים שלא כדין סמוך לחצי שנת עבודה

בית הדין שוכנע כי הסיבה העיקרית לפיטוריה של עובדת הרה סמוך להגעתה לוותק של 6 חודשי עבודה, במועד בו פוטרה, הייתה הרצון להימנע מהגנת חקיקת המגן על נשים ואימהות עובדות. תרמו לכך אמירות בוטות של המעסיקה שהוקלטה אומרת, בין היתר: "אם החוק לא היה כזה מזדיין שיכול לאפשר לך לדרוש ממני אח"כ פיצויים, אני הייתי [...]

עתירה לקבלת מידע בקשר לבקשות של נישומים שהוגשו על פי “נוהל גילוי מרצון” – פסק דין חגי גרוס

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים דחה ברובה עתירה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע בקשר לבקשות של נישומים שהוגשו לה על פי "נוהל גילוי מרצון". בית המשפט קיבל את עמדת הרשות כי משעה שיפוג הנוהל יינתנו מרבית פרטי המידע הנדרשים, אך לא באופן מידי כדרישת העותר. עם זאת, רשות המסים אינה [...]

בעלי שליטה הוכרו כעובדים עצמאים לעניין הביטוח הלאומי, כיוון שהחברה לא העבירה באופן שיטתי את דמי הביטוח בעד משכורתם

על פי הוראות שפרסם המל"ל בפברואר 2009, כאשר בעל שליטה מדווח על משכורת כשכיר בחברה שבשליטתו והחברה לא משלמת דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי באופן עקבי, ממושך ושיטתי, המוסד לביטוח לאומי רשאי לשנות את מעמדו של בעל השליטה לעצמאי ולגבות ממנו חובות בגין משכורתו, כאילו היה עצמאי. ביום 8 בפברואר 2016 דחה בית הדין האזורי [...]

חישוב מאוחד לשני בני זוג העובדים בחברה שבשליטת הבעל – פסק דין רמי ודגנית עמיר

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פסק כי לא מתקיימת במערערים, בני זוג העובדים בחברה שבשליטת הבעל, דרישת אי-התלות הקבועה בסעיף 66(ד) לפקודה, ועל כן, אכן נכון היה לחשב את הכנסותיהם במאוחד (זאת ביחס לשנות המס 2011-2008).   תקציר: ע"מ 10892/14 ·            בבית המשפט: המחוזי בבאר שבע ·            לפני: כב' השופט ג' גדעון ·            ניתן ביום: 25.3.2016 ·             ·            המערערים: [...]

לא ניתן לנכות הוצאות ארנונה מהשבח – פסק דין סימה פרוצ’נסקי ואח’

ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בחיפה קבעה כי תשלומי ארנונה הם בגדר הוצאה שוטפת ואינם הוצאה הונית. על כן, אך ורק בשל עצם העובדה שלא היה ניתן לנכותם לפי פקודת מס הכנסה - בהיעדר הכנסות מן הנכסים שעמדו נטושים במשך תקופה - לא נובעת התוצאה כי יותרו בניכוי מהשבח במישור מיסוי מקרקעין.   תקציר: [...]

תיקון בחוק הביטוח הלאומי בעניין דמי לידה לעובדת עצמאית

ביום 28 במארס פורסם ברשומות תיקון מספר 176 לחוק הביטוח הלאומי. על פי התיקון, שייכנס לתוקף 30 יום לאחר פרסומו ברשומות, יחושבו דמי הלידה של עובדת עצמאית לפי בסיס ההכנסה בשומה הגבוהה יותר מבין השומה של השנה הקובעת והשנה שקדמה לה. התיקון לחוק נעשה ביוזמתה של ח"כ טלי פלוסקוב וחברי כנסת נוספים, בתיאום עם המוסד לביטוח [...]

בית הדין דחה תביעתה של מורה להכיר בצרידותה כתאונת עבודה

עובדת אשר הועסקה כמורה במשך 24 שנים ביקשה להכיר בה כנפגעת עבודה היות ולטענתה צרידותה נגרמה מעבודתה רבת השנים, אשר במסגרתה נדרשה לדיבור ממושך. מאידך המוסד לביטוח לאומי טען, כי אין קשר בין הצרידות לבין עבודת העובדת היות וצרידותה נגרמה מתחלואה טבעית של העובדת. לצורך הכרעה בסוגיה, מונה מומחה מטעם בית הדין אשר השיב כי [...]

מוגבלותו של עובד אינה מהווה שיקול לגיטימי בפיטורי צמצום

איסור ההפליה מכוח החוק כולל גם דרישה פוזיטיבית לביצוע התאמות הנדרשות מחמת צרכיו המיוחדים של האדם עם המוגבלות לצורך העסקתו ושילובו בעבודה. ההתאמות הנדרשות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כוללות גם מגוון רחב ומשתנה של התאמות לרבות שינויים בדרישות התפקיד ועיצובם מחדש, הגמשה של שעות העבודה, עבודה מהבית, שיבוץ בתפקיד חלופי, יצירת משרה חדשה, [...]