זכאות ימי הבראה מחיר ליום הבראה
מגזר פרטי מגזר ציבורי עובדי הסתדרות מגזר פרטי מגזר ציבורי עובדי הסתדרות
ותק בשנים מספר ימים ותק בשנים מספר ימים ותק בשנים מספר ימים החל מחודש סכום בש”ח * החל מחודש סכום בש”ח * החל מחודש סכום בש”ח *
עד שנה 7 1-3 5 עד שנה 9 07/2016  378 06/2016 421 06/2016 421
2-3 6 4-10 9 2-4 11 07/2015 378 06/2015 425 06/2015 425
4-10 7 11-15 10 5-10 12 07/2014 378 06/2014 427 06/2014 427
11-15 8 16-19 11 11-15 13 07/2013 374 06/2013 423 06/2013 423
16-19 9 20-24 12 16-20 14 07/2012 371 06/2012 420 06/2012 420
20+ 10 25+ 13 21+ 15 07/2011 365 06/2011 411 06/2011 411

* המחיר כולל מע”מ, אין חובה להציג קבלות.
** עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה.
*** עובדים במשרה חלקית יקבלו דמי הבראה באופן יחסי.