סכומי התרת הוצאות נסיעה לחו”ל 1.1.2016

סוג ההוצאה הגבלות ההוצאה שאר העולם למקומות בהם יותרו בניכוי 125% מסכומי ההוצאות המותרות לניכוי (*)
(ראה רשימה בסוף הקובץ)
כרטיסי טיסה 1. למחלקת תיירים או עסקים מותרות מלוא ההוצאות במחלקת עסקים מלוא ההוצאות עד לגובה
מחיר כרטיס
 2. למחלקה ראשונה כרטיס באותה טיסה במחלקת עסקים
לינה בפועל 1. לנסיעה שכללה עד 90 לינות
7 הלינות הראשונות מותרות כל ההוצאות, אך לא יותר מ-267$ ללילה מותרות כל ההוצאות, אך לא יותר מ-333.75$ ללילה
מהלילה ה-8
ועד הלילה ה-90
עד-117$ ללינה
יותרו במלואן
עד-146.25$ ללינה
יותרו במלואן
מעל-117$ ללינה – 75% מההוצאה, אך לא פחות
מ-117$ ולא יותר מ-200.25$
מעל-146.25$ ללינה – 75% מההוצאה, אך לא פחות מ-146.25$ ולא יותר מ-250.31$
2. לנסיעה שכללה יותר מ-90 לינות
– – – ההוצאות עד-117$ ללינה ההוצאות עד-146.25$ ללינה
הוצאות אחרות אם נדרשו הוצאות לינה עד-75$ לכל יום שהייה עד-93.75$ לכל יום שהייה
אם לא נדרשו הוצאות לינה עד-125$ לכל יום שהייה עד-156.25$ לכל יום שהייה
שכירות רכב  – – – הוצאות השכירות בפועל
עד-59$ ליום.
חינוך בחו”ל בעבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנים עד-669$ לילד לחודש

סכומי התרת הוצאות נסיעה לחו”ל 1.1.2015

סוג ההוצאה הגבלות ההוצאה שאר העולם למקומות בהם יותרו בניכוי 125% מסכומי ההוצאות המותרות לניכוי (*)
(ראה רשימה בסוף הקובץ)
כרטיסי טיסה 1. למחלקת תיירים או עסקים מותרות מלוא ההוצאות במחלקת עסקים מלוא ההוצאות עד לגובה
מחיר כרטיס
 2. למחלקה ראשונה כרטיס באותה טיסה במחלקת עסקים
לינה בפועל 1. לנסיעה שכללה עד 90 לינות
7 הלינות הראשונות מותרות כל ההוצאות, אך לא יותר מ-266$ ללילה מותרות כל ההוצאות, אך לא יותר מ-332.50$ ללילה
מהלילה ה-8
ועד הלילה ה-90
עד-117$ ללינה
יותרו במלואן
עד-146.25. $ ללינה
יותרו במלואן
מעל-117$ ללינה – 75% מההוצאה, אך לא פחות
מ-117$ ולא יותר מ-200$
מעל-146.25$ ללינה – 75% מההוצאה, אך לא פחות מ-146.25$ ולא יותר מ-250.00$
2. לנסיעה שכללה יותר מ-90 לינות
ההוצאות עד-146.25$ ללינה ההוצאות עד-117$ ללינה ההוצאות עד-146.25$ ללינה
הוצאות אחרות עד-93.75$ לכל יום שהייה עד-75$ לכל יום שהייה עד-93.75$ לכל יום שהייה
עד-156.25$ לכל יום שהייה עד-125$ לכל יום שהייה עד-156.25$ לכל יום שהייה
שכירות רכב  – – – הוצאות השכירות בפועל
עד-58$ ליום.
חינוך בחו”ל בעבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנים עד-666$ לילד לחודש